Guatemala

Guatemala

Landconflicten en negatieve effecten van globalisering zijn belangrijke thema’s in Guatemala en hebben vooral betrekking op industriële megaprojecten zoals waterkrachtturbines en mijnbouw. Deze megaprojecten worden meestal gestart door grote internationale multinationals, waarbij een gebrek aan consultatie en het verstrekken van informatie aan de lokale bevolking leiden tot protesten. De lokale bevolking wordt regelmatig bedreigd of met geweld benaderd wanneer zij protest uiten tegen megaprojecten.

Hoewel de burgeroorlog in Guatemala in 1996 tot een einde kwam, is de rechtsstaat nog steeds erg zwak. Dagelijks vinden er gemiddeld 16 moorden plaats, waarvan 98% eindigt in straffeloosheid. In dit klimaat lopen mensenrechtenverdedigers een groot risico, voornamelijk wanneer ze zich verzetten tegen industriële megaprojecten in rurale gebieden.