Guatamala

Wie we beschermen

De concentratie van landsbezit en het gebrek aan erkenning van voorouderlijke landrechten zijn de voornaamste problemen die het leven van de inheemse bevolking in Guatemala beïnvloeden, alsmede de oorzaak van de burgeroorlog. Tegenwoordig brengen organisaties niet alleen de negatieve impact van illegale exploitatie van land en natuurlijke hulpbronnen aan het licht, maar beschermen zij ook de rechten van gemeenschappen aangetast door megaprojecten, zoals mijnbouw, oliewinning en hydro-elektrische projecten.

PBI begeleidt de volgende organisaties en sociale bewegingen in Guatemala:

Ch’orti Campesino Central “New Day” (CCCND)

PBI begeleidt Coordinadora Central Campesina Ch’orti’ Nuevo Día (CCCND) sinds 2009. Verschillende leden zijn slachtoffer geworden van bedreigingen en aanvallen vanwege hun inspanningen voor de gemeenschap, inclusief doodsbedreigingen en intimidaties.

CCCND is actief in verschillende gemeentes van het departement Chiquimula, waaronder Jocotán, Chiquimula, Camotán, Olopa en San Juan Ermita, en werkt samen met andere organisaties. Het werk van CCCND focust zich op thema’s zoals rurale economie, het milieu, grondgebied en hieraan gerelateerde rechten. Tevens biedt CCCND ondersteuning aan gemeenschappen in de claim op hun identiteit als Maya Ch’orti’ en adviseert hen in processen voor erkenning en wettelijke registratie als inheemse gemeenschappen. Zo behaalde de gemeenschap Las Flores in Jocotán op 6 augustus 2016 de formele erkenning van Maya Ch’orti’ gemeenschap. CCCND heeft onder haar leden personen uit 32 verschillende Ch’orti’ gemeenschappen.

The K’iche’ Peoples Council (CPK)

Deze organisatie komt op voor de bescherming van het leven, natuur, aarde en territorium. De organisatie verdedigt en promoot de collectieve rechten van inheemse bewoners, het recht op leven, het recht op water, land, en meer in het algemeen economische, sociale, culturele en milieurechten, in het specifiek voor de Quiché regio. Analyse, debat, dialoog en consensus zijn instrumenten die CPK gebruikt voor besluitvorming, waarbij de mening van de Quiché gemeenschap voorop staat.

The Cunén Communities Council (CCC)

De CCC is een raad van acht microregio’s die zich inzet voor de bescherming van land, natuurlijke hulpbronnen en mensenrechten in de gemeente Cunén in Quiché. Deze bescherming van het land is vooral nodig vanwege megaprojecten, zoals de aanleg van mijnen en hydro-elektrische centrales, in het woongebied van de gemeenschappen. De actieve leden van CCC lopen veiligheidsrisico’s en worden sinds 2010 begeleid door PBI.

The Ecumenical and Social Coordination for the Defense of Life in Zacapa and Chiquimula in the Macizo del Merendón

Verschillende gemeenschappen en mensen hebben zich jarenlang ingezet voor de bescherming van het ecosysteem van de Merendón en Granadillas bergen in de departementen Chiquimula en Zacapa. The grootste watervoorraad en natuurlijke diversiteit zijn in deze regio te vinden. Er wordt gestreden tegen illegaal houthakken, landverlenging gewijd aan vee, monocultuur en ontbossing. Dit berglandschap is cruciaal voor meer dan 300.000 mensen, vanwege het feit dat de grootste natuurlijke waterbronnen hier te vinden zijn. Deze organisatie is in juli 2013 in het leven geroepen en sindsdien heeft PBI Guatemala hun activiteiten overzien. In 2016 is PBI begonnen met het begeleiden van deze organisatie.

Peaceful Resistance of La Puya

Sinds 2010 komt deze organisatie op voor haar landrechten en uit haar ongenoegen over de goudmijn ‘El Tambor’ Progreso VII Derivada. In maart 2012 heeft zij een kampement op de aanvoerweg naar de mijn opgericht, op zo’n 30 kilometer ten noorden van Guatemala Stad, tussen San José del Golfo en San Pedro Ayampuc, die de bouw van een goudmijn moet voorkomen. De lokale bevolking eist een consultatie binnen de gemeenschap, voordat de bouw van de mijn begint. Daarnaast vragen zij om een onafhankelijke studie naar de voorziene impact op het milieu, vanwege zorgen om toegang tot water voor de gemeenschap, vervuiling en schade voor het gehele ecosysteem. Er zijn verschillende ontruimingspogingen geweest, de politie is constant aanwezig en er heerst veel spanning. In september 2012 reikte de GHRC (Guatemalan Human Rights Commission) aan de gemeenschappen van San Pedro Ayampuc en San José del Golfo de Alice Zachmann Human Rights Defender Award uit.

Peaceful Resistance of La Laguna

In november 2015 is PBI begonnen met het begeleiden van deze organisatie, welke werkzaam is in de gemeenschap San Pedro Ayampuc. Het verzet van deze organisatie begon met een sit-indemonstratie op 4 april 2015 om ongenoegen te uiten over de bouw van een grote energiecentrale. In 2014 leidde een gemeenschapsconsultatie tot een afwijzing van het project; 530.000 mensen stemden tegen en 30 mensen stemden voor. De grootste zorgen van de organisatie zijn potentiele milieu- en gezondheidsrisico’s, zoals ontbossing, slinkende watervoorraden, milieuverontreiniging door toedoen van schadelijke chemicaliën. De organisatie onderhoudt een permanent protestkamp in San Pedro Ayampuc.

The Verapaz Union of Campesino Organisations (UVOC)

UVOC is een boerenunie die de toegang tot land voor de boerenbevolking verdedigt en promoot, haar adviseert over de legalisatie van grond, en training en steun biedt aan lid-gemeenschappen in het beheer van ontwikkelingsprojecten. De organisatie is vooral actief in de provincies Alta en Baja Verapaz. Al sinds 2005 wordt UVOC door PBI begeleid na bedreigingen en intimidaties op verschillende momenten.

Human Rights Law Firm (BJDH)

De Human Rights Law Firm zet zich in voor slachtoffers van mensenrechtenschendingen in Guatemala. Het werk van deze advocaten heeft geleid tot mijlpaal uitspraken die de toegang tot gerechtigheid voor veel slachtoffers, zowel van eerder als hedendaags misbruik, verbeterd heeft. De advocaten hebben hier een hoge prijs voor moeten betalen nu zij een leven leiden onder constante dreiging.

Peten

Hoewel PBI Guatemala geen organisaties begeleid in het departement Peten, reist het team van vrijwilligers elke 6 maanden af naar deze regio om de mensenrechtensituatie in de gaten te houden. Tijdens deze momenten worden er besprekingen georganiseerd rondom de thema’s van megaprojecten, palmolie, vrouwenrechten, militarisering, en de zogeheten beschermde gebieden.