PBI in Honduras

PBI in Honduras

Sinds de staatsgreep in juni 2009 is het werk van Hondurese mensenrechtenactivisten steeds moeilijker en gevaarlijker geworden. De huidige politieke context in Honduras blijft gespannen. Er is sprake van sociale onrust, toenemende criminalisering van activisten en de wetteloosheid is de laatste jaren alleen maar toegenomen. De Hondurese staat biedt zeer gebrekkige bescherming voor mensenrechtenactivisten. Samen met de toegenomen spanningen en bedreigingen maakt dit het werk van activisten in Honduras ontzettend gevaarlijk.

Op verzoek van het National Human Rights Platform of Honduras ondernam Peace Brigades International vanaf 2010 twee observatiemissies. Gedurende de missies werd mensenrechtensituatie geanalyseerd en de haalbaarheid van een PBI project in Honduras onderzocht. Tijdens de eerste internationale observatiemissie in mei 2011 heeft PBI met vele sociale organisaties, vakbonden en mensenrechtenactivisten gesproken over de situatie in het land. Naar aanleiding van de verhalen van deze mannen en vrouwen over de moeilijkheden van het werk en de bedreigingen die zij ontvangen besloot PBI tijdens de tweede missie in 2012 dat er een beschermingsproject zou worden geopend in Honduras.
In 2013 opende PBI haar kantoor in Honduras. Vanaf begin 2014 werd het mogelijk om beschermende begeleiding te bieden aan verschillende mensenrechtenverdedigers.