Honduras

Wie we beschermen

Asociación LGTB Arcoíris

De Hondurese Asociación LGTB Arcoíris werd opgericht op 1 augustus 2003 met als belangrijkste werkzaamheden het geven van voorlichting over gezondheid, bevordering van de mensenrechten met betrekking tot seksuele diversiteit, belangenbehartiging en onderzoek.
De organisatie werkt zowel met de LGBTI gemeenschap als met heteroseksuelen, om zo stigmatisering en discriminatie op basis van seksuele geaardheid terug te dringen.
Zo richt de Asociación de LGTB Arcoíris zich onder andere op het opleiden en sensibiliseren van personeel van gezondheidscentra, scholen en andere organisaties. Daarnaast doen zij onderzoek naar problemen van de LGBTI gemeenschap, zoals haatmisdaden, de migratie van LGBTI personen en het gedrag en bewustzijn van de LGBTI gemeenschap ten opzichte van HIV.
De Asociación de LGTB Arcoíris is onderdeel van het nationale comité voor seksuele diversiteit en is sinds kort gekozen als vertegenwoordiger van het maatschappelijk middenveld binnen het landelijk adviesorgaan voor de bescherming van mensenrechten (Consejo Nacional de Protección de los Derechos Humanos). PBI begeleidt de Asociación de LGTB Arcoíris sinds juli 2015.

CEHPRODEC, Centro Hondureño para la Promoción de Desarrollo Comunitario

CEHPRODEC werd opgericht in 1991 en focust zich voornamelijk op het recht op voldoende voedsel in het kader van het internationale Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten.
CEHPRODEC biedt technische en juridische begeleiding aan inheemse- en boerengemeenschappen in hun strijd hun land te beschermen. Dit doen zij onder andere door het opleiden van gemeenschapsleiders, het bevorderen van collectieve organisatie, het bieden van rechtsbijstand aan mensen die vervolgd worden en gemeenschappen die geconfronteerd worden met gerechtelijke procedures en het garanderen van de rechten van gemeenschappen die worden getroffen door projecten in de extractieve en hydro-elektrische sector.
Momenteel is CEHPRODEC werkzaam in 10 van de 18 provincies van Honduras en coördineert de organisatie de Nationale Coalitie van Milieu Netwerken (CONROA).
Sinds mei 2014 wordt CEHPRODEC begeleid door PBI tijdens de verschillende begeleidingsprocessen van inheemse- en boerengemeenschappen die worden bedreigd vanwege hun strijd het eigen land te verdedigen.

Dina Meza

Dina Meza is een onafhankelijke Hondurese journaliste en verdediger van de vrijheid van meningsuiting en van informatie.
Meza doet onderzoek naar en vraagt aandacht voor mensenrechtenschendingen zoals schendingen van de vrijheid van meningsuiting.
Momenteel werkt Meza als autonome journaliste en is voorzitter van PEN (Poets Essayists Novelists) Honduras. PEN is een organisatie die het wereldwijd opneemt voor schrijvers, die vanwege hun werk vervolgd worden of gevangen worden genomen, vaak zonder enige vorm van proces. Meza ontving meerdere internationale prijzen voor haar werk als mensenrechtenverdediger en journaliste.
Het werk van Dina Meza heeft geleid tot verscheidende bedreigen gericht tegen haar en haar familie. Sinds mei 2014 wordt Dina Meza begeleid door PBI.
Voor meer informatie over het werk van Dina Meza en over de situatie in Honduras, zie haar digitale tijdschrift: Pasos de Animal Grande (Spaanstalig).

Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla

De Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla, is een organisatie opgericht in 1984 die zich inzet om het structurele geweld tegen vrouwen in Honduras tegen te gaan. Het werk van de organisatie richt zich op de strijd tegen geweld gericht op vrouwen, seksueel geweld, discriminatie van vrouwen in de publieke en de privé sfeer en arbeidsongelijkheid.
In juli 2015 startte PBI met de begeleiding van coördinator Gladys Lanza. Gladys Lanza was 26 jaar actief binnen de vakbondsbeweging. Vanwege haar werk voor beide organisaties werd zij gearresteerd, onder druk gezet door de geheime dienst en veroordeeld voor smaad en laster in een zaak over ongewenste seksuele intimiteit op de werkvloer waarin zij een vrouw verdedigde.
Na het overlijden van Gladyz Lanza in oktober 2016 zette PBI de begeleiding van de organisatie Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla.