Indonesië

Wie we beschermen

Er zijn inmiddels al meer dan 20 mensenrechtenverdedigers die de training hebben gevold. Hun onderzoeken gaan over veel verschillende thema’s, waaronder economische rechten voor inheemse vrouwen; de criminalisering van politieke organisaties; de schendingen van de arbeidsrechten van medewerkers op de scheepswerven; sociaaleconomische rechten en de impact van de palm olie industrie.

Andere activiteiten van alumni zijn onder andere het coördineren van een campagne om geweld gebaseerd op religie aan te kaarten, journalistieke activiteiten voor een internationaal nieuws bedrijf, het organiseren van evenementen om de waarheid te vertellen over mensenrechtenschendingen die al hebben plaats gevonden, het steunen van rechtszaken tegen geweld gebaseerd op gender, het zelf geven van mensenrechtentrainingen aan studenten en rurale gemeenschappen en speaker tours door Europa.