Mexico

PBI in Mexico

PBI werkt al sinds 1998 in Mexico. Na verschillende verzoeken voor begeleiding vanwege de verslechterde mensenrechtensituatie in Chiapas, als gevolg van de inheemse opstand van de Zapatistas in 1994 en de inzet van het leger en paramilitairen. Omdat de aanwezigheid van internationale organisaties in Oaxaca en Guerrero beperkter was dan in Chiapas, begon PBI zijn werk daar.

De conflicten in Mexico zijn complex en langdurig en er zijn diepgaande sociale en regionale ongelijkheden. Veel van deze conflicten zijn het gevolg van disputen over land en natuurlijke hulpbronnen, waar vaak multinationals en staats-gesteunde bedrijven bij betrokken zijn.

Het hoofdkantoor van PBI Mexico bevindt zich in Mexico-Stad en zijn er 13 vrijwilligers die mensenrechtenverdedigers, alsmede organisaties begeleiden in Guerrero en Oaxaca. Daarnaast is er nog een speciaal team voor de noordelijke regio’s van Chihuahua en Coahuila.

Werkzaamheden

PBI biedt bescherming door fysieke begeleiding aan mensen die geweldloos werken om mensenrechten te bevorderen en wiens leven en werk ernstig bedreigd worden door geweld. Dit doen wij door teams van vrijwilligers te sturen die als internationale waarnemers optreden en ondersteund worden door een internationale steunnetwerken.

De thema’s waar de mensenrechtenverdedigers die PBI begeleidt zich mee bezig houden zijn landrechten, vrouwenrechten, rechten van de inheemse bevolkingsgroepen, rechten van migranten en straffeloosheid.

Beschermende begeleiding aan lokale mensenrechtenverdedigers is één van de hoofdtaken van de projectvrijwilligers. Een andere hoofdtaak is het onderhouden van contact met de Mexicaanse overheid en lokale autoriteiten, ambassades en de Verenigde Naties (VN). Ook biedt PBI veiligheidstrainingen aan voor lokale mensenrechtenorganisaties en houdt zij zich bezig met publicaties waarin de mensenrechtensituatie van Mexico belicht wordt.