Peace Brigades International

Comité van Aanbeveling

  1. Prof. Mr. Th.C. van Boven: Emeritus hoogleraar internationaal recht, Universiteit Maastricht
  2. Prof. Dr. Mr. B. de Gaay Fortman: Hoogleraar politieke economie van de rechten van de mens, Universiteit Utrecht
  3. Prof. W. van Genugten: International Law, Universiteit Tilburg, Senior onderzoeker International Victimology Institute Tilburg
  4. Prof. Dr. Mr. C.P.M. Cleiren: Hoogleraar straf(proces)recht, Universiteit Leiden
  5. Prof. dr. S.W. Couwenberg: Emeritus hoogleraar staats- en bestuursrecht, Universiteit van Rotterdam
  6. Ds. H. Visser: Voormalig predikant Pauluskerk Rotterdam
  7. Prof. dr. ir. G. Frerks: Centrum voor Conflictstudies, Universiteit van Utrecht, Hoogleraar Departement Geschiedenis en Kunstgeschiedenis, Universiteit Utrecht, Leerstoel Rampenstudies, Universiteit Wageningen
  8. De heer P. Rosenmöller: Voorzitter VO-raad; daarnaast vice-voorzitter Raad van Commissarissen NS en voorzitter Raad van Toezicht AFM. En voorheen vakbondsbestuurder en fractievoorzitter GroenLinks.