Peace Brigades International

Raad van Advies

De RvA geeft gevraagd advies aan anderen binnen de organisatie. Wilt u ook plaatsnemen in de RvA, neem dan contact op met de coördinator.

 1. Ton Bil: (coördinator Raad van Advies). Bestuursadviseur PBI NL (2008-2010).
 2. Drs. Anna Betsy Kanneworff: Trainer/coach Coast Amsterdam. Voorheen werkzaam bij o.a. SALW en IKV Pax Christi. Fondsenwerver PBI (2008-2009).
 3. MA Annette Jansen: Adviseur humanitaire beleidsbeïnvloeding en -ontwikkeling en werkzaam aan haar proefschrift (The Holy War of Human Rights: Explaining Humanitarian Interventions through Science of Religions). Voorheen werkzaam bij o.a. ICCO en Oxfam Novib PBI-projectvrijwilliger Atjeh (2001-2002).
 4. Drs. Anne-Mieke Semmeling: Organisatieadviseur Semmeling Advies. Voorheen organisatieadviseur bij Galan en Voigt en Capgemini. Intern evaluatieonderzoek verricht voor PBI (2008).
 5. Mr. Jonneke Naber: Beleidsmedewerker bij het College voor de Rechten van de Mens. Voorheen werkzaam bij Mezzo en Justitia et Pax en medeoprichtster en directeur van het Centre for Justice and Reconciliation.
 6. Daan de Wit: Communicatiemanager Initiatief Duurzame Handel (IDH). Voorheen werkzaam bij o.a. Solidaridad, Amnesty International, Movies that Matter en Médecins sans Frontières.
 7. Jan van Montfort: Business coach Maatwerk van Montfort B.V. Voorheen werkzaam als fondsenwerver bij o.a. Novib en Hivos en directeur IKV Pax Christi. Voorzitter PBI NL (2008-2009).
 8. Drs. Wieck Wildeboer: Oud-ambassadeur (Oman, Bolivia en Cuba) m.n. mensenrechtenbeleid en ontwikkelingseconoom.
 9. Drs. Dirk Steen: Directeur global planning Amnesty International. Voorheen werkzaam bij o.a. Nederlands Centrum voor Inheemse Volken. Bestuurslid PBI (2003-2009).
 10. Joke Edenburg: Gemeenteraadslid Groen Links, Dordrecht en internationaal archivaris PBI Bestuurslid PBI NL (1997-2008), PBI projectvrijwilliger Noord-Amerika (1997-2000), Internationaal bestuurslid (1999-2008) en President (2003-2005).
 11. Drs. Jet van Haitsma: Oud-coördinator PBI Nederland.