Bescherm mensenrechten: Stop de bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking

In een tijd waarin de wereld meer verbonden is dan ooit, vormen bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking een enorme stap achteruit. Ze ondermijnen de wereldwijde inspanningen om armoede, klimaatverandering, ongelijkheid en onrechtvaardigheid te bestrijden. Deze bezuinigingen verzwakken niet alleen de meest kwetsbaren wereldwijd, maar hebben ook negatieve gevolgen voor onze eigen samenleving.

Globale uitdagingen zoals klimaatverandering en conflicten houden zich niet aan landsgrenzen. Wat elders gebeurt, heeft direct invloed op ons hier. De nieuwe coalitie is van plan om in 2025 al 350 miljoen te bezuinigen op het budget voor ontwikkelingssamenwerking, oplopend tot 550 miljoen in 2026 en maar liefst 2,4 miljard per jaar vanaf 2027. Dit schaadt onze internationale positie ernstig.

Het beschermen van mensenrechtenverdedigers en het bevorderen van mensenrechten zijn cruciaal in deze context. Zij spelen een sleutelrol in het aan de kaak stellen van onrechtvaardigheden en het bevorderen van vrede en rechtvaardigheid. Het snijden in ontwikkelingssamenwerking kan de bescherming en het werk van deze moedige individuen ernstig ondermijnen.

Juist in tijden van crisis moeten we blijven investeren in stabiliteit, vrede en veiligheid. Een betere wereld is niet alleen van groot belang voor de meest kwetsbaren, maar ook voor Nederland zelf. Daarom roepen wij de coalitie dringend op: voorkom deze bezuinigingen en zorg ervoor dat Nederland blijft investeren in internationale samenwerking op het gebied van vrede, veiligheid, mensenrechten, gezondheid, handel, klimaat en duurzame ontwikkeling.

Werk hierbij nauw samen met maatschappelijke organisaties. Zij hebben directe connecties met gemeenschappen en kunnen optreden als krachtige tegenmacht tegen autoritaire krachten. Maatschappelijke organisaties blijven een essentiële rol spelen in duurzame en sociale verandering wereldwijd.

Stop de bezuinigingen op internationale samenwerking! Teken de petitie hier!