Peace Brigades International

Comité van Aanbeveling

  1. Prof. Dr. Mr. B. de Gaay Fortman: Hoogleraar politieke economie van de rechten van de mens, Universiteit Utrecht
  2. Prof. W. van Genugten: emeritus hoogleraar internationaal recht, Universiteit Tilburg. En bijzonder hoogleraar internationaal recht, North-West University, Zuid-Afrika.
  3. Prof. Dr. Mr. C.P.M. Cleiren: Hoogleraar straf(proces)recht, Universiteit Leiden
  4. Prof. dr. S.W. Couwenberg: Emeritus hoogleraar staats- en bestuursrecht, Universiteit van Rotterdam
  5. Prof. dr. ir. G. Frerks: Centrum voor Conflictstudies, Universiteit van Utrecht, Hoogleraar Conflict Preventie en Conflict Management; Nederlandse Defensie Academie, Hoogleraar Internationale Veiligheidsstudies
  6. De heer P. Rosenmöller: Fractievoorzitter van GroenLinks in de Eerste Kamer.