Peace Brigades International

Berichten over Bescherming

Mensenrechtenverdedigers van het Casa del Migrante Saltillo (Mexico) steeds vaker in het nauw

Ondanks dat emigreren een recht is dat is vastgelegd in artikel 13 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, wordt dit nog maar al te vaak door verschillende personen en instanties geschaad. In Mexico bieden de personen die de mensenrechten van migranten verdedigen humanitaire, juridische en psychologische hulp. Daarmee bieden zij in […]

Aandacht voor de bescherming en het welzijn van mensenrechtenverdedigers

PBI organiseerde in samenwerking met IM-Defensoras (het lokale netwerk voor vrouwelijke mensenrechtenverdedigers in Midden-Amerika) twee workshops in Europa. Deze hadden met name als doel om meer inzicht te creëren wat betreft de bescherming en het welzijn van mensenrechtenverdedigers (MRVs). Tijdens de eerste bijeenkomst werd er uitgebreid gediscussieerd over hoe deze groep betere bescherming en zorg kan […]