Peace Brigades International

Berichten over Migratie

Mensenrechtenverdedigers van het Casa del Migrante Saltillo (Mexico) steeds vaker in het nauw

Ondanks dat emigreren een recht is dat is vastgelegd in artikel 13 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, wordt dit nog maar al te vaak door verschillende personen en instanties geschaad. In Mexico bieden de personen die de mensenrechten van migranten verdedigen humanitaire, juridische en psychologische hulp. Daarmee bieden zij in […]