PBI is een door de VN erkende non-gouvernementele organisatie die zich inzet voor mensenrechtenverdedigers.

PBI zendt vrijwilligers uit om mensenrechtenverdedigers te begeleiden in vier projectlanden.

Een van de grootste problemen in onze projectlanden is de hoge mate van straffeloosheid.

De projectlanden waar PBI op dit moment actief is zijn Guatemala, Mexico, Colombia, Nepal, Kenia en Honduras.

In onze projectlanden gebeurt het regelmatig dat leger- of politieofficieren mensenrechtenschendingen plegen zonder daarvoor te worden bestraft.

Vrijwilligers worden voor 12 tot 15 maanden uitgezonden naar een projectland en werken altijd in een internationaal team.

De mensenrechtenverdedigers die PBI begeleidt zijn bijvoorbeeld boeren die opkomen voor de rechten van hun gemeenschap.

‘Beschermende begeleiding’, het belangrijkste instrument van PBI, houdt in dat vrijwilligers mensenrechtenverdedigers tijdens hun werk fysiek begeleiden.

In de landen waar PBI actief is, worden mensenrechtenverdedigers vaak bedreigd en zelfs vermoord.

Guatemala, een van de projectlanden van PBI, kent een uitzonderlijk hoog moordcijfer. Dit heeft onder andere te maken met de hoge straffeloosheid.

De vrijwilligers van PBI geven lokale mensenrechtenverdedigers de ruimte om hun werk te doen door hen fysiek daarbij te begeleiden.

Kennis maken met PBI Nederland?

Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van PBI Nederland is er een korte documentaire gemaakt over onze organisatie en ons werk.

Bekijk de video op Vimeo of YouTube !

Lees meer over onze missie, doelstellingen en kerntaken in ons meerjarig beleidsplan

Of lees de laatste editie van onze nieuwsbrief Peaces.

Vrijhandelsverdragen in Colombia: Vloek of zegen?

Padre Alberto Franco en Janis Orejuela Quinto uit Colombia waren deze maand in Nederland om hun visie te delen op de relatie tussen vrije handel en mensenrechten.

Zij vertelden tijdens ons Human Rights Café over hun strijd voor vrede en gerechtigheid in een land dat geteisterd wordt door geweld en mensenrechtenschendingen. Door de (para)militaire Operación Genesis hebben zij ervaren hoe de lokale bevolking ontheemd raakte en tot op heden te lijden heeft onder vrijhandelsverdragen.

Lolita en Lorena uit Guatemala op bezoek bij PBI Nederland

De vrouwelijke mensenrechten-verdedigers Lorena Cabnal (zie foto) en Lolita Chávez uit Guatemala brachten onlangs een bezoek aan Nederland.

Beide dames worden in Guatemala begeleid door projectvrijwilligers van Peace Brigades International. PBI Nederland nodigde hen uit om hier te vertellen over waar zij voor strijden en welke rol PBI daarbij speelt. 

Lees hier een verslag van het bezoek van deze mensenrechtenverdedigers.Nationaal Netwerk van Vrouwelijke Mensenrechtenverdedigers Honduras

Om de bedreigingen tegen vrouwelijke mensenrechtenverdedigers in Honduras beter te begrijpen hield PBI een interview met Yesica Trinidad en Karla Lara (Nationaal Netwerk van Vrouwelijke Mensenrechtenverdedigers van Honduras).

Lees hier de Nederlandse vertaling van een deel van dit interview.

PBI 30 jaar actief in Guatemala

Peace Brigades International is in 1984 gestart met haar eerste project in Guatemala. Dit betekent dat het Guatemala-project in 2014 dertig jaar bestaat. In februari heeft PBI hierbij stilgestaan samen met de door ons begeleide organisaties in Guatemala-stad.

Ook is er ter gelegenheid van dit jubileum een documentaire gemaakt en een foto-expositie samengesteld door PBI Guatemala. 

De kracht van 25 jaar PBI Nederland

  • Vrijwillige inzet
  • Lage kosten
  • Directe impact

PBI speelt een unieke rol in het beschermen van mensenrechtenverdedigers!

- Drs. Dirk Steen
lid van de Raad van Advies voor PBI Nederland en directeur global planning    bij Amnesty International

Daarom sta ik voor PBI Nederland

  • Strijd tegen armoede is goed;       Strijd tegen rijkdom is beter.
  • Geweld is meer dan oorlog;        Vrede is meer dan democratie.

- Prof. L. Wecke
lid van het Comité van Aanbeveling voor PBI Nederland en polemoloog bij   het CICAM aan de Radboud Universiteit Nijmegen

 

Volg ons op

Facebook   LinkedIn   Twitter

Agenda

Bevrijdingsfestival                 5 mei 2014

Bijeenkomst Platform VDV     17-18 mei 2014

Netwerkbijeenkomst BMO       17 juni 2014

Meer evenementen.

Ambassadeur PBI

Nieuwsbrief

Lees de laatste nieuwsbrief en meld je aan voor de volgende nieuwsbrieven.

Cliënten over ons

"There are always people on the street corners spying on us to watch our movements. When they see that internationals are entering our offices, this helps us tremendously.”
Aura Elena Farfan, Families of the Disappeared (Guatemala)

Help PBI met het beschermen van mensenrechtenactivisten en meld je aan als projectvrijwilliger!

             

Oudegracht 36, 3511 AP, Utrecht | info@peacebrigades.nl | 06-164 98 221 

Skype: pbi.nl | bankrekeningnummer: NL46TRIO0390501034 | KVK registratienummer: 41024240


International Office, Development House, 56-64 Leonard Street, London EC2A 4LT, U.K. Tel: +44 20 7065 0775
To find your nearest PBI office visit the international contact page