logo peace brigades international

Peace Brigades International

“De grootste uitdaging voor mij is het overwinnen van de voortdurende intimidatie, kwelling en oneerbiedigheid van mensen die niet langer willen dat ik mijn werk uitvoer.
Veel lokale autoriteiten, criminele bendes en drugssmokkelaars willen van mensenrechtenverdedigers af.
Ze vinden dat we in de weg zitten. Ondanks die tegenwerking om ons niet langer ons werk te laten doen moeten we doorgaan”.

-Padre Solalinde, Mexico

Peace Brigades International (PBI) creëert Space for Peace waardoor mensenrechtenverdedigers zelf op een veilige manier aan een betere toekomst kunnen werken.

PBI werkt aan geweldloze conflictoplossing door vrijwilligers te werven, op te leiden en in te zetten als beschermers van mensenrechtenverdedigers.

PBI onderscheidt zich van andere mensenrechtenorganisaties omdat zij zowel actief is in het veld als op internationaal niveau waar zij een gedegen gesprekspartner is voor diverse internationale en nationale, gouvernementele en non-gouvernementele organisaties.

Momenteel biedt PBI bescherming in Colombia, Honduras, Guatemala, Mexico, Nepal, Indonesië en Kenia.

PBI activiteiten in Nederland

Onze activiteiten in Nederland bestaan onder andere uit het:

  1. benaderen en trainen van nieuwe vrijwilligers voor het veldwerk
  2. benaderen en trainen van nieuwe vrijwilligers voor het werk in Nederland
  3. fondsenwerving bij particuliere donateurs en grotere fondsen
  4. samenwerking met relevante organisaties die belang hebben bij goede en ongewapende bescherming van mensenrechtenverdedigers

Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van PBI Nederland is er een korte documentaire gemaakt over onze organisatie en ons werk.

Hieronder zie je een filmpje waaruit de noodzaak voor PBI-inzet blijkt!