Business and human rights

Business & human rights

Het thema Business & Human Rights is gericht op de effecten van de rol van corporaties, zowel nationaal als internationaal, voor individuen, gemeenschappen en mensenrechtenverdedigers. De groei van mondiale bedrijvigheid heeft grote gevolgen voor de naleving van mensenrechten op lokaal niveau.
Gemeenschappen zijn vaak het slachtoffer van illegale uitzettingen, innames van land (Engels: land grabbing) en gedwongen verplaatsing. Met name de rechten van inheemse gemeenschappen worden ondermijnd; recht op inspraak en toestemming geldt vaak niet voor hen.

Criminalisering van mensenrechtenverdedigers komt steeds vaker voor. Ze hebben regelmatig te maken met buitengerechtelijke moorden, ontvoeringen en intimidaties vanwege hun werk om mensenrechtenschendingen gerelateerd aan bedrijfsactiviteiten te bestrijden.

Lees hier voor actueel nieuws over dit thema.