Peace Brigades International

Nalaten aan PBI Nederland

Nalatenschappen zijn een bijzondere mogelijkheid om ons te steunen. Zij geven ons namelijk de mogelijkheid om continuïteit in ons werk te garanderen, plannen te maken voor de toekomst en mensenrechtenverdedigers te blijven helpen. U beslist zelf welk deel van de nalatenschap ten goede komt aan PBI Nederland en in welke vorm dat gebeurt. Daarvoor hoeft u geen miljonair te zijn. Want alle kleine beetjes helpen!

Belastingvoordeel

PBI Nederland is een ‘algemeen nut beogende instelling’ (ANBI) en is daarom vrijgesteld van successierechten. Dat houdt in dat er geen belasting betaald hoeft te worden over de nalatenschap. U vindt PBI Nederland onder onze volledige naam: Stichting Internationale Vredesbrigades Nederland, gevestigd in Utrecht.

De notaris

Een testament moet worden opgemaakt door een notaris. In dit testament kunt u bepalen hoe u ons wilt steunen. U kunt denken aan een erfdeel of een legaat. De statutaire naam van PBI Nederland die vermeld moet worden in uw testament is: Stichting Internationale Vredesbrigades Nederland, gevestigd te Utrecht.

Vaak is een oriënterend gesprek van een half uur met een notaris gratis. De uiteindelijke kosten worden bepaald door de omvang en complexiteit van het testament.

Neem voor meer informatie contact op met een notaris bij jou in de buurt. Kijk op www.notaris.nl of bel met de notaristelefoon: 0900 – 346 93 93 (€ 0,80 per minuut).