PBI in Honduras

PBI in Honduras

Sinds de staatsgreep in juni 2009 is het werk van Hondurese mensenrechtenactivisten steeds moeilijker en gevaarlijker geworden. In 2013 opende PBI haar kantoor in Honduras. Sindsdien zijn de werkzaamheden van PBI Honduras aanzienlijk uitgebreid en worden er verschillende organisaties en mensenrechtenverdedigers begeleid.

De huidige politieke context in Honduras is gespannen. Er is sprake van sociale onrust, toenemende criminalisering van activisten en de wetteloosheid is de laatste jaren alleen maar toegenomen. Bovendien ontwikkelde zich een verontrustende situatie na de presidentsverkiezingen op 26 november 2017. Na de verkiezingen vonden er door het hele land protesten plaats, waarbij werd opgeroepen tot een transparant verkiezingsproces en betrouwbare verkiezingsresultaten.

De Hondurese staat biedt zeer gebrekkige bescherming voor mensenrechtenactivisten. Samen met de toegenomen spanningen en bedreigingen maakt dit het werk van activisten in Honduras ontzettend gevaarlijk.