Sociale uitsluiting

Infographic Guatemala

Femicide in Guatemala

Discriminatie, seksisme en huiselijk geweld: De maatschappelijke positie van vrouwen in Guatemala is ondergeschikt aan die van mannen. Het land heeft zelfs één van de hoogste percentages van vrouwenmoord, oftewel femicide, ter wereld. Onderstaande infographic brengt het aantal femicides en daarmee gepaarde straffeloosheid in beeld.

Infographic Guatemala