Werkwijze in Nederland

PBI Nederland bestaat uit een team van enkele betaalde medewerkers, stagiaire(s), een onbezoldigd bestuur, een trainingsteam en vrijwilligers voor het landenspecialistenteam. We ondersteunen het werk in de projectlanden middels:

Werven, trainen en begeleiden van (veld)vrijwilligers

We werven en trainen vrijwilligers voor uitzending naar de projecten. Daarnaast bieden we ook de vrijwilligers die werkzaam zijn in Nederland trainingen en workshops aan.

Fondsenwerving

PBI Nederland werft fondsen bij particuliere donateurs en grotere fondsen voor zowel het werk in de projectlanden als het werk in Nederland. Dit doen we door middel van het aanschrijven van fondsen en het organiseren van fondsenwervende activiteiten.

Onderhouden van het steunnetwerk

PBI onderhoudt een steunnetwerk van politici, (I)NGO’s en andere betrokkenen die belang hebben bij goede en ongewapende bescherming van mensenrechtenverdedigers. In geval van bedreigingen in een van de projectlanden doen we een beroep op dit steunnetwerk. Daarnaast organiseren we speakertours: mensenrechtenverdedigers die door PBI worden begeleid komen naar Nederland om het netwerk en de PBI-achterban over hun situatie en werk te vertellen.

Voorlichting

Draagvlak creëren voor PBI en haar gedachtegoed is essentieel voor het voortbestaan van de organisatie. Dit doen we door middel van verschillende communicatie-uitingen en een breed scala aan activiteiten. Een van deze activiteiten is het organiseren van Human Rights Cafés.