Mexico

Mexico

Sinds de Mexicaanse overheid in 2006 de drugsoorlog uitriep en koos voor een militariseringsstrategie, lijkt het aantal slachtoffers van moord en gedwongen verdwijningen in Mexico elk jaar alleen maar toe te nemen. Ook nationale veiligheidstroepen maken zich schuldig aan allerlei mensenrechtenschendingen, waaronder mishandeling en gedwongen verdwijning. Daarbij moet worden opgemerkt dat straffeloosheid wijdverbreid is.

Eveneens zorgwekkend is de situatie omtrent megaprojecten en mijnbouwconcessies in gebieden waar inheemse gemeenschappen wonen. Deze projecten leiden regelmatig tot de illegale onteigening van grondgebied, de vernieling van akkers en de verontreiniging van rivieren. Soms worden lokale gemeenschappen niet eens op de hoogte gesteld van projecten, worden hun eisen genegeerd en wordt hun verzet gecriminaliseerd.

De huidige veiligheidssituatie heeft grote invloed op het werk en het leven van Mexicaanse mensenrechtenverdedigers en journalisten. Zij krijgen regelmatig te maken met bedreigingen, onwettige arrestaties, fysieke aanvallen, intimidatie en criminalisering. In het ergste geval worden ze zelfs vermoord. Mexico wordt dan ook vaak gezien als een van de gevaarlijkste landen ter wereld voor mensenrechtenverdedigers en journalisten.

Lees hier ons actuele nieuws over Mexico.