Sociale uitsluiting

Sociale uitsluiting

Sociale uitsluiting heeft betrekking op groepen mensen die niet volledig kunnen deelnemen in de samenleving omdat ze systematisch worden uitgesloten van hun civiele, politieke, economische, sociale en culturele rechten. De term sociale uitsluiting omvat de oorzaken en gevolgen van armoede, discriminatie, geweld en ongelijkheid.

Groepen die te maken hebben met sociale uitsluiting worden ook ‘’gemarginaliseerde groepen’’ genoemd. Deze term gaat veelal samen met de term ‘’minderheden’’ en vaak wordt er gesproken van ‘’minority rights’’. De groep waarbij sociale uitsluiting plaatsvindt is groot. De Office of the United Nations High Commisioner for Human Rights (OHCHR) definieert gemarginaliseerde groepen als volgt:

‘’Persons with disabilities, youth, women, lesbian, gay, bisexual, transgender and intersex people, members of minority groups, indigenous people, internally displaced persons, and non-national, including refugees, asylum seekers and migrant workers’’ (2014).

Sociale uitsluiting heeft dus betrekking op gender, seksualiteit, leeftijd, nationaliteit en etniciteit. Mensenrechtenverdedigers beschermen gemarginaliseerde groepen door zich te richten op de politieke, civiele, economische, sociale en culturele rechten. Ze ondersteunen bijvoorbeeld vrouwengroepen in hun strijd tegen huishoudelijk of seksueel geweld, of inheemse gemeenschappen in hun strijd voor erkenning voor hun landrechten.

Voor het thema sociale uitsluiting hebben de landenspecialisten zich gericht op verschillende gemarginaliseerde groepen binnen de projectlanden. Dit thema werd belicht aan de hand van infographics: een visuele representatie van informatie over een bepaald onderwerp. Door middel van infographics kan een breed onderwerp zoals sociale uitsluiting gespecificeerd en helder worden. De landenspecialisten behandelden verschillende gemarginaliseerde groepen, waarvan elke gemarginaliseerde groep per land werd uitgewerkt in een infographic: Guatemala, Mexico, Colombia, Kenia, Indonesië en Honduras.

Lees hier voor actueel nieuws over dit thema.