Honduras

Wie we beschermen

Asociación LGTB Arcoíris

La Asociación LGTB Arcoíris werd opgericht op 1 augustus 2003 en richt zich op het geven van voorlichting, belangenbehartiging en onderzoek. De organisatie werkt zowel met de LGBTI gemeenschap als met heteroseksuelen, om zo stigmatisering en discriminatie op basis van seksuele geaardheid terug te dringen.

Zo richt Arcoíris zich onder andere op het opleiden van en creëren van bewustwording onder personeel van gezondheidscentra, de politie, het openbaar ministerie en scholen. Daarnaast biedt de organisatie begeleiding in het acceptatieproces voor familieleden en doen zij onderzoek naar problemen van de LGBTI gemeenschap.

Arcoíris is onderdeel van het nationale comité voor seksuele diversiteit en is gekozen als vertegenwoordiger van het maatschappelijk middenveld binnen het landelijk adviesorgaan voor de bescherming van mensenrechten (Consejo Nacional de Protección de los Derechos Humanos). PBI begeleidt de Asociación de LGTB Arcoíris sinds juli 2015.

CEHPRODEC – Centro Hondureño para la Promoción de Desarrollo Comunitario

CEHPRODEC werd opgericht in 1991 en focust zich voornamelijk op het recht op voldoende voedsel in het kader van het internationale Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten.

CEHPRODEC biedt technische en juridische begeleiding aan inheemse- en boerengemeenschappen in hun strijd hun land te beschermen. Dit doen zij onder andere door het opleiden van gemeenschapsleiders; het bevorderen van samenwerking en collectieve organisatie; het bieden van rechtsbijstand; en het beschermen van rechten van gemeenschappen die negatieve gevolgen ondervinden van extractieve en hydro-elektrische projecten. Zo geeft CEHPRODEC ook advies aan Movimiento Indígena Independiente Lenca de La Paz (MILPAH). Leden van deze organisatie lopen grote veiligheidsrisico’s, omdat zij zich verzetten tegen de hydro-elektrische dam Los Encinos aan de Rivier Chinacla.

Sinds mei 2014 wordt CEHPRODEC begeleid door PBI.

COPINH – Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas en Honduras

COPINH is een inheemse Lenca organisatie en is opgericht in 1993. Momenteel bestaat de organisatie uit meer dan 100 gemeenschappen van 4 verschillende departementen in het land: Intibucá, Santa Bárbara, Lempira en La Paz. De organisatie werkt voor de bescherming van inheemse grondgebieden en de erkenning van politieke, economische, sociale en culturele rechten van inheemse gemeenschappen in Honduras.

Op 3 maart 2016 werd milieuactiviste en coördinator van COPINH, Berta Cáceres, vermoord in haar huis in La Esperanza, Intibucá. Berta Cáceres ontving bescherming van het Inter-Amerikaans Hof voor Mensenrechten en heeft in 2015 de Goldman Environmental Award toegekend gekregen. De moord op Berta Cáceres zorgde voor sterke reacties en afkeuring op nationaal en internationaal niveau. PBI Honduras begeleidt COPINH sindsdien.

Lees hier het onderzoeksrapport van GAIPE (internationaal team van mensenrechtenadvocaten) naar aanleiding van de moord op Berta Cáceres.

Deze documentaire belicht het werk van COPINH en OFRANEH (een organisatie waar PBI Honduras ook ondersteuning aan biedt).

Dina Meza

Dina Meza is een onafhankelijke Hondurese journaliste en mensenrechtenverdedigster. Ze doet onderzoek naar en vraagt aandacht voor mensenrechtenschendingen zoals schendingen van de vrijheid van meningsuiting.

Meza is directeur van la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos de Honduras (ASOPODEHU) en voorzitter van PEN Honduras. PEN (Poets, Essayist, Novelists) is een internationale organisatie die het wereldwijd opneemt voor schrijvers die vanwege hun werk vervolgd worden of gevangen worden genomen, vaak zonder enige vorm van proces. Meza ontving meerdere internationale prijzen voor haar werk als mensenrechtenverdedigster en journaliste. In 2017 werd zij genomineerd voor de Human Rights Tulip (Nederlands Ministerie van Buitenlandse Zaken).

Het werk van Dina Meza heeft geleid tot verscheidende bedreigingen gericht tegen haar en haar familie. Sinds mei 2014 wordt Dina Meza begeleid door PBI. Voor meer informatie over het werk van Dina Meza en over de situatie in Honduras, zie haar digitale tijdschrift: Pasos de Animal Grande (Spaanstalig)

Kevin Ramírez en ASODEBICOQ – la Asociación en Defensa de los Bienes Comunes de Quimistán

Milieuactivist Kevin Ramírez is van een gemeenschap in Santa Bárbara, het departement in Honduras met de meeste extractieve en hydro-elektrische projecten.

De gemeenschap ondervindt negatieve gevolgen van een hydro-elektrische dam in de buurt van het dorp Paso Viejo. In 2013 begon de constructie van de dam, ondanks dat 27 gemeenschappen, onder leiding van Kevin Ramírez, zich tegen het project verzetten.

Door zijn werk als milieuactivist wordt Ramírez regelmatig bedreigd en daardoor heeft hij meerdere keren zijn gemeenschap moeten verlaten. Vanaf 2015 ontvangt hij bescherming van het Inter-Amerikaanse hof voor Mensenrechten.

In 2017 was Ramírez medeoprichter van de organisatie ASODEBICOQ en hij maakt daar sindsdien deel van uit. De organisatie heeft als doel de natuur en de gemeenschap in Quimistán, Santa Barbara te beschermen, onder andere door zich te beroepen op het recht op informatie en inspraak (free, prior and informed consent) bij grootschalige projecten.

PBI begeleidt Ramírez sinds 2016 en de organisatie ASODEBICOQ sinds 2018.

CNTC – la Central Nacional de Trabajadores del Campo

CNTC bestaat sinds 1985 en richt zich op eerlijke landverdeling voor boeren in Honduras. De organisatie ondersteunt boeren in het beschermen van hun land en het ontwikkelen van productieve agrarische activiteiten. Dit versterkt hun sociaal economische positie.

De organisatie ontwikkelt educatieve programma’s en faciliteert projecten rondom gender en duurzame landbouw. Daarnaast doet CNTC juridisch onderzoek naar zaken rondom landbezit en biedt het juridische begeleiding aan boeren.

Als gevolg van hun werk, worden leden van CNTC gecriminaliseerd en gevangengenomen. Sinds mei 2018 biedt PBI Honduras bescherming aan het bestuur van deze organisatie.

La Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras (ARCAH)

Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras (ARCAH) is een ruimte voor gemeenschapsarticulatie en een antikapitalistische, antiracistische, antipatriarchale, antikolonialistische en antiklassistische sociale beweging die ernaar streeft gebieden en gemeenschappelijke goederen te verdedigen tegen elk project dat de vrede en kosmovisie van gemeenschappen bedreigt. Sinds de oprichting in 2017 strijden de leden van ARCAH tegen de Jiniguare-dam, het pluimveebedrijf El Cortijo, de zones voor werkgelegenheid en economische ontwikkeling (ZEDE) en andere projecten in Francisco Morazán, Comayagua, Cortés en Olancho, altijd door verzet en permanente communicatie met de planeet aarde.

PBI Honduras begeleidt ARCAH sinds september 2022.

Centro para el Desarrollo y la Cooperación LGTBI – SOMOS CDC

Uit een streven naar sociale gelijkheid en de omarming van alle seksualiteiten richtte een jonge, betrokken groep mensen in 2007 het Center for LGTBI Development and Cooperation (SOMOS CDC) op. De organisatie houdt zich vandaag de dag bezig met het beschermen van de rechten van de LGBTI+ gemeenschap in Honduras. Om dit doel te bereiken, worden er diverse programma’s en projecten ontwikkeld. Binnen dit werkplan zijn wetsvoorstellen, zichtbaarheid, juridisch advies, workshops en institutionele en economische versterking het belangrijkst.

PBI Honduras begeleidt SOMOS CDC sinds januari 2022.

Incidentele begeleiding

Daarnaast wordt er ook incidentele begeleiding en ondersteuning geboden aan verschillende mensenrechtenverdedigers en -organisaties. In 2017 werd er bijvoorbeeld incidentele begeleiding geboden aan Hedme Castro van burgerparticipatie organisatie ACI Participa en droeg PBI Honduras bij aan de Speaker tours in Europa van Aurelia Arzú van Garífuna-organisatie OFRANEH (Organización Fraternal Negra Hondureña).