Wie we beschermen: Mexico-Stad

Door PBI begeleide organisaties in Mexico-Stad

Comité Cerezo México

Comité Cerezo México is opgericht naar aanleiding van de arrestatie, opsluiting en marteling van de broers Alejandro, Héctor en Antonio Cerezo Contreras. Met de jaren heeft de organisatie zich ontwikkeld tot een leidende instantie op het gebied van documentatie van geweld tegen mensenrechtenverdedigers en bescherming van slachtoffers van politieke onderdrukking. PBI begeleidt het comité sinds 2002.

Espacio_OSC para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas

Espacio_OSC is een coördinatieplatform van achttien maatschappelijke organisaties dat is opgericht om bij te dragen aan de ontwikkeling van een beschermingsmechanisme voor mensenrechtenverdedigers en journalisten in Mexico. Sinds 2012 houdt het platform zich voornamelijk bezig met het monitoren van dit mechanisme.

Grupo Focal sobre Empresas y Derechos Humanos

De Grupo Focal sobre Empresas y Derechos Humanos is een focusgroep van vier maatschappelijke organisaties die zich bezighoudt met de relatie tussen bedrijven en mensenrechten en de implementatie van wetten en plannen op dat gebied monitort. PBI begeleidt de focusgroep sinds 2015.

Door PBI begeleide organisaties in Morelos, Puebla en Tlaxcala

Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua – Morelos, Puebla, Tlaxcala (FPDTA-MPT)

In het FPDTA-MPT hebben verschillende lokale gemeenschappen uit de deelstaten Morelos, Puebla en Tlaxcala zich verenigd om zich gezamenlijk te verzetten tegen de uitvoering van het Proyecto Integral Morelos, een infrastructureel megaproject op het gebied van energie en industriële ontwikkeling. PBI begeleidt het FPDTA-MPT sinds 2020. In datzelfde jaar deden twee leden van de organisatie mee aan een door PBI georganiseerde speakertour door Europa.