Peace Brigades International

Raad van Advies

De RvA geeft gevraagd advies aan anderen binnen de organisatie. Wilt u ook plaatsnemen in de RvA, neem dan contact op met de coördinator.

  1. Ton Bil: (coördinator Raad van Advies). Bestuursadviseur PBI NL (2008-2010).
  2. MA Annette Jansen: Adviseur humanitaire beleidsbeïnvloeding en -ontwikkeling en werkzaam aan haar proefschrift (The Holy War of Human Rights: Explaining Humanitarian Interventions through Science of Religions). Voorheen werkzaam bij o.a. ICCO en Oxfam Novib PBI-projectvrijwilliger Atjeh (2001-2002).
  3. Drs. Anne-Mieke Semmeling: Organisatieadviseur Semmeling Advies. Voorheen organisatieadviseur bij Galan en Voigt en Capgemini. Intern evaluatieonderzoek verricht voor PBI (2008).
  4. Daan de Wit: Communicatiemanager Initiatief Duurzame Handel (IDH). Voorheen werkzaam bij o.a. Solidaridad, Amnesty International, Movies that Matter en Médecins sans Frontières.
  5. Jan van Montfort: Business coach Maatwerk van Montfort B.V. Voorheen werkzaam als fondsenwerver bij o.a. Novib en Hivos en directeur IKV Pax Christi. Voorzitter PBI NL (2008-2009).
  6. Drs. Dirk Steen: Strategie consultant. Voorheen werkzaam bij o.a. Amnesty International en Nederlands Centrum voor Inheemse Volken en voormalig bestuurslid PBI (2003-2009).
  7. Joke Edenburg: Gemeenteraadslid Groen Links, Dordrecht en internationaal archivaris PBI Bestuurslid PBI NL (1997-2008), PBI projectvrijwilliger Noord-Amerika (1997-2000), Internationaal bestuurslid (1999-2008) en President (2003-2005).