Colombia

In Colombia woedt al meer dan vijftig jaar een intern conflict tussen het nationale leger, guerrillabewegingen en neo-paramilitaire groepen. De belangrijkste reden voor het ontstaan van het conflict is de ongelijke verdeling van land, waar de guerrilla een einde aan wilde maken. In een rurale economie als de Colombiaanse, met zowel boven als onder de grond enorme hoeveelheden natuurlijke hulpbronnen, is land de primaire bron van inkomsten. Dat verklaart dat de controle over land tegenwoordig de voornaamste inzet van het conflict is.

In 2016 werd een vredesakkoord ondertekend tussen de regering en de FARC-EP, de grootste guerrillabeweging van Colombia. Ondanks het akkoord is er nog geen sprake van vrede. De implementatie verloopt stroef en herhaaldelijke onderhandelingen met de ELN, een andere linkse guerrillabeweging, hebben nog niet tot een overeenkomst geleid. Geweld door neo-paramilitaire groepen, die zijn ontstaan om de belangen van de rurale elite te beschermen, is weer toegenomen en ook groepen dissidenten van de FARC-EP hebben zich wederom tot de wapens gekeerd. Er vinden dus nog steeds op grote schaal mensenrechtenschendingen plaats.

Slachtoffers hiervan zijn vooral bewoners van het platteland, waaronder veel Afro-Colombiaanse en inheemse bevolkingsgroepen. Speciaal doelwit zijn mensen die opkomen voor deze gemeenschappen en het behoud van de natuur. Journalisten, vakbondsleiders, landactivisten en natuurbeschermers zijn net als de plattelandsbevolking slachtoffer van intimidatie, moord, marteling, ontvoering en verkrachting. Door het conflict telt Colombia meer dan 7 miljoen ontheemden, mensen die gedwongen hun huis en land achter hebben moeten laten.

Voorlopig zijn er geen tekenen dat het geweld tegen hen afneemt. In de eerste drie jaar na de ondertekening van het vredesakkoord zijn er minstens 627 mensenrechtenverdedigers vermoord, waardoor Colombia kwalificeert als het gevaarlijkste land ter wereld om het werk van mensenrechtenverdedigers uit te voeren. Toch zijn er Colombianen die strijden voor de rechten die zijn vastgelegd in de grondwet. PBI maakt hun werk mogelijk.

Lees hier ons actuele nieuws over Colombia.