Peace Brigades International

Belastingvrij doneren

Omdat PBI een ANBI-status heeft, zijn giften aan ons fiscaal aftrekbaar. Voor eenmalige giften geldt dan wel een fiscale drempel van 1% van het (drempel)inkomen, met een minimum van €60. De gift is sowieso volledig aftrekbaar wanneer een schenkingsovereenkomst met ons is afgesloten voor minimaal 5 jaar.

Afhankelijk van het inkomen is de belastingkorting op de gift aan PBI dan tot 40% (in 2022) en vanaf 2023 tot 36,93%.

Hoe werkt belastingvrij doneren?

We dienen daarvoor samen een schenkingsovereenkomst in te vullen en te ondertekenen. Op pagina 5 en 6 van dit formulier staat een uitgebreide toelichting op de werkwijze en de eisen.

Voor een vooraf door ons ingevuld exemplaar of voor vragen over de werkwijze, stuur vooral een e-mail naar secretariaat@peacebrigades.nl.

Doneren

Doneer direct en veilig online: DONEER NU

Of maak het direct over op onze rekening bij Triodos:
NL46 TRIO 0390 5010 34 ten name van PBI Nederland

Alle bijdrages zijn welkom. Maar structurele bijdragen biedt voor ons werk meer voordelen; zie voor meer details de andere doneeropties in het menu.