Peace Brigades International

Thema’s

Vanaf 2016 zijn onze landenspecialisten gaan werken aan de hand van thema’s, waar periodieke de aandacht op gevestigd wordt. Deze thema’s zijn gekozen, omdat ze gerelateerd zijn aan problemen waarmee mensenrechtenverdedigers veelal te maken hebben. De nadruk ligt hierbij op de volgende thema’s:

  1. Straffeloosheid
  2. Business & Human Rights
  3. Sociale uitsluiting
  4. Landrechten & Milieu

1. Straffeloosheid

De term straffeloosheid betekent het niet berechten en bestraffen van personen die zich aan schendingen van mensenrechten schuldig hebben gemaakt. Veel mensenrechtenverdedigers die begeleid worden door PBI hebben te maken met een zwakke rechtsstaat. De mensenrechtenverdedigers bevinden zich dan in een bedreigende situatie, omdat tegenstanders aanvallen kunnen plegen zonder enige bestraffing te ondergaan.

2. Business & Human Rights

Het thema Business & Human Rights is gericht op de effecten van de rol van corporaties, zowel nationaal als internationaal, voor individuen, gemeenschappen en mensenrechtenverdedigers. De groei van mondiale bedrijvigheid heeft grote gevolgen voor de naleving van mensenrechten op lokaal niveau. Mensenrechtenverdedigers hebben regelmatig te maken met buitengerechtelijke moorden, ontvoeringen en intimidaties vanwege hun werk om mensenrechtenschendingen gerelateerd aan bedrijfsactiviteiten te bestrijden.

3. Sociale uitsluiting

Sociale uitsluiting heeft betrekking op groepen mensen die niet volledig kunnen deelnemen in de samenleving, omdat ze systematisch worden uitgesloten van hun civiele, politieke, economische, sociale en culturele rechten. Dat kan onder andere zijn gebaseerd op hun gender, seksualiteit, leeftijd, nationaliteit en etniciteit. De term sociale uitsluiting omvat de oorzaken en gevolgen van armoede, discriminatie, geweld en ongelijkheid.

4. Landrechten & Milieu

Het thema landrechten en milieu gaat over mensenrechtenverdedigers die strijden voor de bescherming van hun (inheemse) gemeenschap en hun landrechten. Deze mensen komen voornamelijk uit inheemse gemeenschappen, een gemarginaliseerde groep die regelmatig te maken heeft met het verlies van haar traditionele land door de komst van grote projecten en multinationals.