Mexico

PBI in Mexico

Mid jaren 90 ontving PBI verschillende verzoeken voor begeleiding in Mexico, met name door organisaties in Chiapas vanwege de verslechterde mensenrechtensituatie als gevolg van de inheemse opstand en de inzet van het leger en paramilitairen. Na een onderzoeksmissie is PBI in 1998 haar werk begonnen in Mexico.

PBI biedt bescherming door fysieke begeleiding aan mensen die geweldloos werken om mensenrechten te bevorderen en wiens leven en werk ernstig bedreigd worden door geweld. Dit doen wij door teams van vrijwilligers te sturen die als internationale waarnemers optreden en ondersteund worden door een internationale steunnetwerken.

Het coördinatiekantoor van PBI Mexico bevindt zich in Mexico Stad. Daarnaast zijn er twee teams van veldvrijwilligers werkzaam: in het zuiden werkt PBI met organisaties in de staten Oaxaca en Guerreo en in het noorden in de staten Chihuahua en Coahuila. Daarnaast wordt er een organisatie begeleidt in Mexico Stad.

PBI begeleidt mensenrechtenverdedigers in Mexico die zich bezig houden met een of meerdere van de volgende thema’s:

  • Landrechten, milieu en economische interventies
  • Veiligheid en mensenrechten
  • Vrouwenrechten en vrouwelijke mensenrechtenverdedigers
  • Straffeloosheid en toegang tot het rechtssysteem
  • Overheidsbeleid en mensenrechten

Beschermende begeleiding aan lokale mensenrechtenverdedigers is één van de hoofdtaken van de projectvrijwilligers. Dit vindt plaats zowel in de vorm van fysieke begeleiding en observaties als begeleiding tot het verkrijgen van informatie. Daarnaast onderhoudt PBI contact met de Mexicaanse overheid en lokale autoriteiten, ambassades en de Verenigde Naties. Ook biedt PBI veiligheidstrainingen aan voor lokale mensenrechtenorganisaties en houdt zij zich bezig met publicaties waarin de mensenrechtensituatie van Mexico belicht wordt.