Sociale uitsluiting

Infographic Mexico

Indigenous people in Mexico

Meer dan de helft van de inheemse bevolking van Mexico woont in drie staten. Het ontbreekt deze groep vaak aan basisbehoeften zoals primair onderwijs. Hierdoor krijgt niet iedereen in Mexico dezelfde kansen en leeft meer dan de helft van de inheemse bevolking in armoede. Onderstaande infographic geeft dit weer.

Infographic Mexico