Peace Brigades International

Structureel doneren

Steun PBI Nederland met een (half)jaarlijkse donatie! Met deze hulp kunnen we blijven werken aan een betere bescherming voor mensenrechtenverdedigers, nu en in de toekomst.

Waarom structureel doneren zo belangrijk is

Iedere dag staan wereldwijd talloze mensenrechtenverdedigers onder druk. Hun inzet voor vrede en gerechtigheid druist in tegen de status quo die machthebbers koesteren. Hierdoor stuit hun werk op weerstand en worden zij doelwit van allerlei vormen van bedreigingen en geweld. PBI biedt deze mensenrechtenverdedigers bescherming en morele steun, opdat zij hun belangrijke werk in veiligheid kunnen blijven uitvoeren. Dit werk vraagt om een lange adem zodat de mensenrechtenverdedigers de ruimte hebben om structurele verbeteringen in hun eigen land teweeg te brengen.

Machtiging afgeven voor de donatie?

De donatie wordt hiermee automatisch van uw rekening naar de onze overgeschreven. Dat kan door het groene deel van deze machtigingskaart in te vullen, ondertekenen en naar ons op te sturen.
Of stuur een mail naar secretariaat@peacebrigades.nl met naam en adresgegevens en het te doneren bedrag; we helpen graag bij het verder regelen.

Zelf overmaken?

Ook dat kan natuurlijk. De donatie is welkom op onze lopende rekening bij Triodos:
NL46 TRIO 0390 5010 34 ten name van PBI Nederland