Werkwijze in projectlanden

In projectlanden werken we met gemeenschappen die te maken hebben met gewelddadige conflicten, intimidatie en onderdrukking. Onze werkwijze is effectief omdat we een geïntegreerde benadering hanteren, namelijk het combineren van ter plaatse aanwezig zijn en lokale kennis met een uitgebreid internationaal steunnetwerk. We werken altijd op verzoek van mensenrechtenverdedigers. We vermijden het opleggen, interveniëren of het direct betrokken zijn in het werk van de mensen die we begeleiden.

Beschermende begeleiding

Wanneer een mensenrechtenverdediger niet veilig is of zich niet veilig voelt, kan hij of zij ongewapende begeleiding aanvragen van de internationale vrijwilligers van PBI. Gaat een mensenrechtenverdediger op reis, dan reist PBI mee. Zo kijken er altijd internationale ogen mee en kan de mensenrechtenverdediger zijn werk blijven doen.

Advocacy

We onderhouden een internationaal steunnetwerk van personen en organisaties in de politiek, (I)NGO’s en andere invloedrijke personen. In noodsituaties wordt het steunnetwerk geactiveerd. Het steunnetwerk levert politieke druk op het land in kwestie en helpt de escalatie van bedreigingen en/of geweld tegen de door PBI begeleide mensen te voorkomen.

Observatie, analyse en verslaglegging

Vrijwilligers monitoren activiteiten zoals demonstraties en staan in direct contact met lokale organisaties. Door de lokale situatie in een land te observeren en analyseren, kan wereldwijd aandacht gevraagd worden voor de mensenrechtensituatie in de landen waar PBI werkt.

Workshops en trainingen

Op verzoek kunnen workshops verzorgd worden rondom veiligheid en conflicthantering. In dat geval werkt PBI nauw samen met lokale organisaties om een gezamenlijk programma te organiseren, zodat organisaties zoveel mogelijk hun eigen capaciteiten benutten en vergroten. Daarnaast traint ieder project de vrijwilligers zodat ze goed voorbereid aan het werk kunnen beginnen.