Nepal

Nepal

Tijdens de burgeroorlog in Nepal die plaatsvond tussen 1996 en 2006 zijn meer dan 13.000 mensen om het leven gekomen. Zowel de Maoistische rebellen als de overheidstroepen pleegden ernstige mensenrechtenschendingen en duizenden mensen sloegen op de vlucht.

Op verzoek van Nepalese mensenrechtenverdedigers, waaronder Mandira Sharma, oprichtster van de lokale organisatie Advocacy Forum, zond PBI in augustus 2004 een onderzoekscommissie naar Nepal om te kijken of PBI een effectieve rol kan spelen voor de bescherming van mensenrechtenverdedigers tijdens het toen nog gaande conflict in Nepal. In januari 2006 vestigde PBI het eerste veldteam in Kathmandu. Ondanks het vredesakkoord dat werd getekend in hetzelfde jaar, is er tot de dag van vandaag sprake van politiek geweld, armoede en ongelijkheid.

Na een periode van acht jaar zijn de activiteiten van Peace Brigades International (PBI) in Nepal veranderd. PBI besloot in 2014 om haar aanwezigheid en activiteiten in Nepal te beëindigen. Een veranderende geo-politieke dynamiek in de regio maakte het steeds moeilijker om effectieve bescherming te bieden aan mensenrechtenverdedigers. Bovendien acht PBI andere organisaties in Nepal voldoende in staat om zelf de voorheen door PBI geboden werkzaamheden uit te voeren.

Nepal Monitor

Het sluiten van de PBI kantoren in Nepal betekende echter niet dat de werkzaamheden van PBI volledig werden beëindigd. PBI richtte de website NepalMonitor.org op als een tool om mensenrechtenverdedigers te beschermen. Deze website brengt de veiligheidssituatie en mensenrechtenincidenten in kaart om zo lokale mensenrechtenverdedigers goed te informeren. De Nepal Monitor werd overgedragen aan de lokale organisatie COCAP. In samenwerking met COCAP ontwikkelt PBI een internationale lobby strategie om zo de lokale mensenrechtensituatie te ondersteunen. Zo blijft PBI zich inzetten voor mensenrechtenverdedigers in Nepal.

Meer informatie over: de Nepal Monitor.