Strong Women

Joint Initiative

Het Joint Initiative for the Protection of Women Human Rights Defenders in the Arab World is een samenwerking tussen Peace Brigades International en Vrouwen voor Vrede met als doel de veiligheid van vrouwelijke mensenrechtenverdedigers in de Arabische wereld te vergroten.

Vrouwelijke leiders in de Arabische wereld zijn in toenemende mate actief als mensenrechtenverdedigers in de publieke sfeer, terwijl ze hun samenleving uitdagen om op te komen voor vrouwenrechten en mensenrechten in het algemeen; participerend in vredesopbouw activiteiten zoals bemiddeling en vredesakkoorden. Er is behoefte aan strategieën en beleidsplannen om hen beter te beschermen, sinds het riskante activiteiten zijn, vooral in gevallen waar het niet geaccepteerd wordt dat vrouwen in de publieke sfeer actief zijn. Binnen het Joint Initiative is een consultatie gedaan met vrouwelijke mensenrechtenverdedigers zelf, om uit te vinden wat zij als een noodzakelijke bijdrage beschouwen voor hun veiligheid in actie. Een van de gebruikte bronnen tijdens het onderzoek is A feminine Spring Cleaning? Women’s organizations in MENA after the Arab Spring, Tara Kenkhuis, 2015. Voor het afsluitend symposium op 3 maart 2016 schreef Tara ook een executive summary and recommendations.

De uitkomsten van het project zijn te lezen in het volledige rapport.