Guatamala

Wie we beschermen

Strijd tegen straffeloosheid

PBI begeleidt organisaties in het herstel van het historische geheugen. Deze zoeken naar gerechtigheid, herstel en waardigheid van de slachtoffers van het interne gewapende conflict en strijden tegen alle huidige vormen van onderdrukking en geweld tegen vrouwelijke mensenrechtenverdedigers.

In deze context worden de volgende organisaties begeleid: Bufete Jurídico de Derechos Humanos (BDH)Asociación de Vecinos de Chicoyogüito de Alta Verapaz (AVECHAV)Asociación de Vecinos Contra la Corrupción en Patzicía (AVCCP) in Chimaltenango.

Toegang tot land en verdediging van arbeidsrechten

Een ander structureel probleem in Guatemala is de oneerlijke verdeling van land. Deze oneerlijke verdeling veroorzaakt armoede, ondervoeding en uitsluiting. De UNDP bevestigt in 2017 dat ongelijkheid, zwakke staatsinstellingen en de concentratie van land een beter levensonderhoud in de weg blijven staan.

Gedwongen landuitzettingen zijn aan de orde van de dag, ondanks inspanningen van plattelandsorganisaties en gemeenschappen om in dialoog te gaan met het ministerie van Agrarische Zaken om hun recht op toegang tot land te regelen.

Daarom begeleidt PBI organisaties die gemeenschappen ondersteunen in het opeisen van hun recht op land: Unión Verapacense de Organizaciones Campesinos (UVOC) en Comité Campesino del Altiplano (CCDA) de las Verapaces.

Verdediging van grondgebied

Talrijke inheemse en boerengemeenschappen zetten zich in voor de verdediging van het grondgebied en de natuurlijke rijkdommen. Zij voeren strijd tegen particuliere bedrijven en hun extractieve activiteiten op het gebied van mijnbouw, waterkracht, palmolie en suikerriet. Deze vinden vaak plaats zonder raadpleging van inheemse gemeenschappen en volkeren, terwijl zij de gevolgen ervan ondervinden. Bij verzet van deze gemeenschappen vinden er soms mensenrechtenschendingen plaats die ongestraft blijven.

PBI begeleidt de volgende organisaties in hun strijd om de verdediging van grondgebied en hun zoektocht naar internationale aandacht om druk uit te oefenen op deze bedrijven en de regering: Central Campesina Ch’orti’ Nuevo Día in Chiquimula, Consejo de Comunidades de Cunén in Quiché, Consejo de Comunidades de Retalhuleu, Plataforma Urbana Multisectorial Chinautla,  Resistencia Pacifica de Cahabón in Alta Verapaz, Resistencia Pacifica de la LagunaResistencia Pacifica de la Puya en TZK’AT Red de Sanadoras Ancestrales del Feminismo Comunitario desde Ixmulew.