Sociale uitsluiting

Infographic Colombia

Internal Displacement of Afro-Colombians

Afro-Colombianen worden het meest getroffen door het langdurige gewapende conflict in Colombia. Systematisch worden zij door gewapende actoren verdreven uit hun gemeenschappen. De voornaamste reden voor deze gedwongen verplaatsingen is de grote waarde van de grond waar de Afro-Colombianen op leven. Deze gebieden zijn gezien de enorme hoeveelheid natuurlijk ontginbare stoffen van onschatbare waarde. De zwakke sociaaleconomische positie en de zwakke politieke representatie maken de Afro-Colombiaanse gemeenschap een kwetsbare groep en een makkelijk slachtoffer voor “internal displacement”.

Infographic Colombia