Landrechten & Milieu

Landrechten & Milieu

Het thema Landrechten & Milieu (Engels: Environmental Rights) gaat over mensen die zich inzetten voor hun gemeenschap en hun landrechten. Deze mensen komen voornamelijk uit inheemse gemeenschappen; een gemarginaliseerde groep die regelmatig te maken heeft met het verlies van hun traditionele land door de komst van grote projecten en multinationals. Dan is er sprake van schending van de inheemse (land-)rechten (Engels: Indigenous Rights). Inheemse gemeenschappen bevinden zich vaak in ernstige leefomstandigheden. Ze leven in extreme armoede en zijn afhankelijk van hun land waarop ze voedsel verbouwen, wonen en hun culturele identiteit behouden. Dit maakt hen een kwetsbare groep omdat het land waarop zij leven getroffen wordt door meerdere externe factoren zoals vervuiling van land en water door mijnbouw of gedwongen verplaatsing door de komst van ontwikkelingsprojecten.

Internationale verklaringen en mechanismen gericht op inheemse (land-)rechten versterken het recht op zelfbeschikking voor inheemse gemeenschappen en erkennen het belang van landrechten voor andere gemeenschappen. De strijd voor landrechten is vaak het onderwerp voor conflicten met machtige bedrijven die natuurlijke hulpbronnen willen exploiteren van het land waarop traditionele gemeenschappen leven. Verdedigers voor land- en cultuurrechten en natuurlijke hulpbronnen
bevinden zich dan in gevaarlijke situaties en hebben te maken met een sterke oppositie.

Lees hier voor actueel nieuws over dit thema.