Shelter City Utrecht

PBI Nederland maakt sinds begin 2015 onderdeel uit van het Shelter City project. Shelter City – gecoördineerd door Justice and Peace – biedt drie maanden onderdak aan mensenrechtenverdedigers die door hun werk bedreigd worden in hun herkomstland. In Utrecht ontvangt PBI de mensenrechtenverdedigers, dat goed past binnen de missie van PBI: creating space for peace.  Door mensenrechtenverdedigers tijdelijk op te vangen en te begeleiden in Utrecht kunnen zij namelijk uitgerust en gesterkt met nieuwe kennis, kunde en een uitgebreider netwerk nog beter aan een goede toekomst voor hun herkomstland werken. Ook komen de mensenrechtenverdedigers in contact met de bewoners van Utrecht en krijgen de ruimte om hun ervaringen te delen en het belang van mensenrechten ook hier in Nederland te promoten.

Meer informatie over Utrecht als één van de 16 Shelter City steden en de mensenrechtenverdedigers die Utrecht en de andere steden hebben opgevangen kunt u vinden op: www.sheltercity.nl/city/utrecht/.

In 2020 bestond Shelter city 5 jaar! Voor de viering werd de onderstaande video gemaakt:

.


Onze Shelter City gasten

PBI heeft inmiddels 24 mensenrechtenverdedigers van over de hele wereld in onze mooie stad, Utrecht, mogen verwelkomen. Van een aantal van deze mensenrechtenverdedigers hebben we korte documentaires gemaakt waarin we meer vertellen over het werk dat zij doen en hun ervaringen binnen het Shelter City project.

Lola

Thema: Sociale en politieke rechtvaardigheid
Land: Venezuela

Lola is medeoprichter van een organisatie die slachtoffers van mensenrechtenschendingen in haar thuisland ondersteunt. Haar organisatie is opgericht door slachtoffers voor slachtoffers en heeft als doel steun te bieden. Naast het bieden van mentale steun, helpt Lola’s organisatie ook om zichtbaarheid en juridische hulp te geven en pleit ze voor het afleggen van verantwoording door de overheid.

Yendri Velásquez

Thema: LHBTIQ+ rechten
Land: Venezuela

Yendri werkt als coördinator en internationaal pleitbezorger. Hij verzamelt informatie over gevallen van geweld tegen LHBTQI+ personen, biedt slachtoffers psychologische en juridische ondersteuning en zet zich in voor de integratie van LHBTQI+ personen in de politiek. Yendri heeft te maken gehad met directe bedreigingen en is twee keer gearresteerd geweest vanwege zijn betrokkenheid bij protesten.

María Luz Nóchez

Thema: Vrouwenrechten en LHBTIQ+ rechten
Land: El Salvador

María is een journaliste uit El Salvador. Ze werkt voor El Faro, een nieuwsplatform in El
Salvador dat onderzoeksjournalistiek en diepgaande verhalen over mensenrechten publiceert. In haar werk richt María zich op het vertellen van verhalen en het opkomen voor de rechten van vrouwen en LGBTIQ+. Haar werk heeft belangrijke bijdragen geleverd, zoals aan de implementatie van
hervorming van het rechtssysteem en de afschaffing van kindhuwelijken in het land.

Andrew Michael

Thema: Mensenrechten
Land: Zuid-Soedan

Andrew Michael is een mensenrechtenverdediger uit Zuid-Soedan. Door de vele bedreigingen binnen en buiten zijn landsgrenzen, was hij in Utrecht om tot rust te komen en nieuwe energie op te doen. Ook in Nederland moest hij goed op zijn veiligheid letten. We wilden we hem helpen zijn verhaal met een groter publiek te kunnen delen en lieten deze animatie video maken.

Neyls

Thema: Sociale en politieke rechtvaardigheid
Land: Venezuela

Neyls is politiek rechtenactivist en oprichter van ALFAVIC VZLA, een comité dat is opgericht door ouders en familieleden van slachtoffers van de hevige protesten in 2017 in Venezuela. Neyls’ zoon behoorde tot degenen die tijdens een van deze protesten door de Venezolaanse autoriteiten werd gedood. Met zijn werk streeft Neyls naar gerechtigheid voor de slachtoffers van staatsgeweld en pleit tegen mensenrechtenschendingen in Venezuela.

Marta Lempart

Thema: Vrouwenrechten en verdediger van de democratie
Land: Polen

Marta is de medeoprichtster van de Poolse Vrouwenstaking (Ogólnopolski Strajk Kobiet, OSK). OSK is een sociale beweging die protesten en andere acties organiseert voor vrouwenrechten, mensenrechten en democratie in Polen. Als publieke figuur in de Poolse vrouwenrechtenbeweging heeft Marta in haar werk te maken gehad met vele moeilijkheden en obstakels, waaronder het onderwerp zijn van lastercampagnes, fysieke aanvallen, bedreigingen, strafprocessen en aanklachten voor haar rol in de protesten en de burgerlijke verzetsbeweging.

Raúl Caporal Montes

Thema: LGBTIQ+ rights
Land: Mexico

Raúl is een LGBTIQ+ activist en de directeur van Casa Frida, een shelter dat onderdak biedt aan leden van de LGBTIQ+ gemeenschap. Casa Frida opent haar deuren voor slachtoffers van extreem geweld en vervolging als gevolg van homofobie en transfobie. De organisatie ondersteunt slachtoffers door hen toegang te geven tot basisvoorzieningen zoals onderdak, voedsel en gezondheidszorg, en richt zich tegelijkertijd op hun persoonlijke en professionele groei voor een succesvolle re-integratie in de samenleving.

Caroline Rucah

Thema: LBQT rechten
Land: Kenia

Caroline Rucah (zij/hen) is een LGBTIQ+ rechtenverdediger uit Kenia en voormalig gast van Shelter City Utrecht.
Caroline is de Executive Director van het Western Kenya LBQT Feminist Forum, een door vrouwen geleide intersectionele feministische organisatie.
Zij pleiten voor een meer inclusief beleid, werken aan het veranderen van de algemene beeldvorming over LGBTIQ+ personen en het garanderen van toegang tot gezondheidszorg voor LGBTIQ+ personen in Kenia.


David Jiménez

Thema: Gedwongen verdwijningen
Land: Mexico

David is 26 jaar oud en heeft al meer dan zes jaar ervaring in het werken in de context van gedwongen verdwijningen, de oorlog tegen drugs en gender-gebaseerd geweld. De staat waar David woont, Coahuila, is een grensstaat tussen de VS en Mexico die bekend staat om zijn migratieroutes, drugshandel en vrouwenmoorden. Mensenrechtenschendingen, waaronder gedwongen verdwijningen, buitengerechtelijke executies en marteling, vinden dagelijks plaats, niet alleen in de staat Coahuila, maar in het hele land.

Victor Hugo Moreno Mina

Thema: Etnische en milieu rechten
Land: Colombia

Victor sociaal leider en actief lid van de raad in Pandao in Noord-Cauca. Hij is de voormalig wettelijk vertegenwoordiger van de Vereniging van 43 Gemeenschapsraden, dat 209 Afro-Colombiaanse gemeenschappen en hun collectieve en voorouderlijke gebieden vertegenwoordigt. Als mensenrechtenverdediger verdedigt hij de etnische en territoriale rechten van Afro-Colombiaanse gemeenschappen tegen de uitbuiting van natuurlijke hulpbronnen (zoals goudmijnen), het gewapende conflict en de ontkenning van het recht op land en zelfbeschikking. Victor is ook een vredesactivist en maakte deel uit van de delegatie van Afro-afstammelingen en inheemse gemeenschappen ter voorbereiding op het Etnische Hoofdstuk van het Colombiaanse vredesakkoord van 2018 tussen de regering en de FARC.

David Gómez Gamboa

Thema: Academische vrijheid
Land: Venezuela

Maak kennis met David Gómez Gamboa uit Venezuela; een professor aan een Venezolaanse universiteit en mensenrechtenactivist in de context van academische vrijheid en universitaire autonomie. Met zijn NGO Aula Abierta stelt hij de mensenrechtenschendingen in de universitaire context die in Latijns-Amerika plaatsvinden aan de kaak. Dit is echter geen gemakkelijke opgave. Academische vrijheid is een mensenrecht dat helaas niet veel aandacht krijgt en David krijgt veel dreigementen vanwege zijn werk. Het verblijf van David in Utrecht bood hem een tijdelijke veilige ruimte om zijn werk voort te zetten en het bewustzijn over het belang van academische vrijheid in andere delen van de wereld te vergroten.

Inga

Thema: Mediavrijheid
Land: Kirgizië

Dit is Inga. Inga is programmadirecteur van de School voor Vredestichting en Mediatechnologie. Zij richt zich op het tegengaan van progaganda van gewelddadig extremistische groepen, moedigt diversiteit aan en probeert haatzaaiende uitlatingen in de media en op het internet tegen te gaan. Deze onderwerpen worden echter als gevoelig beschouwd in Kirgizië.

Ileana

Thema: Journalist, Persvrijheid
Land: Nicaragua

Ileana is een freelance journalist uit de kust van Nicaragua. Ze moest vluchten omdat de politie haar collega doodschoot bij een vreedzaam protest en Ileana daarna ernstig werd bedreigd. Ileana maakt deel uit van een groep onafhankelijke journalisten die sociale mobilisatie, belangenbehartiging en campagnes ter verdediging van de vrijheid van meningsuiting, respect voor de rechten van de vrouw, geweldloosheid, territoriale wetgeving van inheemse volkeren en afro-afstammelingen promoten.

Diana

Thema: Gedwongen verdwijningen
Land: Mexico

Maak kennis met Diana, een mensenrechtenverdedigster uit Mexico. Diana heeft een organisatie opgezet die samenwerkt met families om hun vermiste dierbaren op te sporen. Ze doet uitgebreid onderzoek en coördineert samen met forensische diensten om meer te weten te komen over vermissingen. Ook biedt haar organisatie workshops, seminars en conferenties aan om meer aandacht rondom de gedwongen verdwijningen te kunnen krijgen.

Lottie Cunningham

Thema: Etnische & landrechten
Land: Nicaragua

Lottie zet zich in voor de mensenrechten van de inheemse en Afro–Nicaraguaanse gemeenschappen. Ze streeft naar het verdedigen van de gebieden en natuurlijke hulpbronnen van de inheemse volkeren van de Caribische kust van Nicaragua. Ze werkt samen met de International Human Rights Law Group en ze is de oprichter van het Center for Justice and Human Rights of the Nicaraguan Coast (CEJUDHCAN).

Francis Sakwa

Thema: Sociale rechtvaardigheid
Land: Kenia

Francis is een sociale rechtvaardigheidsactivist uit Kenia. Hij richt zich hierbij op het onderzoeken en documenteren van politiegeweld en buitengerechtelijke executies o.a tijdens de omstreden presidentsverkiezingen in Kenia in 2017.

Najib

Thema: LGBTI
Land: Oeganda

Najib is een mensenrechtenverdediger die opkomt voor de rechten van de LGBTI-gemeenschap en de sekswerkers in Oeganda. Hij geeft aan de LGBTI-gemeenschap beveiligings- en veiligheidstips en informeert hen over hun rechten. Ook werken Najib en zijn collega’s aan de bevordering van de economische, sociale en medische positie van LGBTI-personen en sekswerkers. Verder heeft hij in verschillende commissies van de sekswerkersbewegingen gezeten om de mannelijke sekswerkers in Oeganda een stem te geven.

Nkosie

Thema: Democratie
Land: Zimbabwe

Nkosie is een mensenrechtenactivist en een democratieactivist die gevestigd is in de kleine mijnstad Kwekwe, in Zimbabwe. Nadat hij zich realiseerde dat jonge mensen in zijn gemeenschap door politici werden gebruikt en gemanipuleerd om politiek geweld en grove schendingen van de mensenrechten te plegen, richtte hij de gemeenschapsorganisatie op die samenwerkt met mensenrechtenverdedigers en jongeren die politiek leiderschap ambiëren. Nkosie werkt hierbij aan het opleiden en trainen van mensenrechtenverdedigers die gevestigd zijn in afgelegen gebieden en aan de basis om hen te helpen bij het uitvoeren van hun mensenrechtenwerk.