PBI in Guatemala

PBI in Guatemala

Het Guatemala Project is een van de eerste projecten van Peace Brigades International en is opgestart in 1983, midden in de tijd van de burgeroorlog. Toen in 1996 de vredesakkoorden werden getekend leek er meer ruimte te komen voor mensenrechtenverdedigers en na een grondige evaluatie heeft PBI het project in 1999 gesloten.

Doordat het geweld in de jaren daarna weer oplaaide en mensenrechtenschendingen toenamen, werd PBI door diverse organisaties gevraagd terug te keren. In 2003 is besloten het project te heropenen en sindsdien is het project in omvang toegenomen.

Het kantoor van het Guatemala project bevindt zich in Guatemala City, maar begeleidingen vinden door het gehele land plaats. De organisaties die PBI begeleidt zijn actief op drie verschillende terreinen: de strijd tegen straffeloosheid, het gevecht voor toegang tot land en verdediging van grondgebied.