Kenia

PBI in Kenia

PBI is nooit eerder in Afrika werkzaam geweest, ondanks verschillende lokale verzoeken om ondersteuning van mensenrechtenverdedigers in verschillende Afrikaanse staten. Naar aanleiding hiervan besloten we een onderzoek te starten naar de behoefte naar beschermende begeleiding van PBI. Het eerste onderzoek vond al plaats in 1993 in Chad (Tsjaad) maar uit het resultaat bleek dat het niet mogelijk was om een PBI kantoor te openen. Uit later onderzoek bleek het tegenovergestelde.

2009-2010

In 2009 vond een vooronderzoek naar de bescherming van mensenrechten-verdedigers plaats in vijf Afrikaans landen, waarvan Kenia er een was. De mensenrechtensituatie in Kenia is zeer verslechterd sinds 2007 en verder onderzoek in 2010 heeft bewezen dat er een sterke vraag is vanuit de lokale organisaties en de internationale gemeenschap naar de aanwezigheid van PBI in Kenia. Aanleiding hiervan waren de naderende verkiezingen in maart 2013 die een verhoogde risico van bedreiging voor mensenrechtenverdedigers creëerde. Uit dit vooronderzoek bleek dat PBI’s werkwijze van internationale beschermende begeleiding in Kenia toepasbaar is en effectief kan zijn.

2011-2012

In 2011 werd het Kenya Project Exploratory Committee (KPEC) opgericht om het onderzoek uit 2010 diepgaand uit te werken. In 2011-2012 werd een uitvoerig onderzoek gedaan om Kenia officieel een projectland te maken. Meerdere gesprekken met mensenrechtenverdedigers in Nairobi, West Kenia en aan de kust (Mombasa) werden gehouden om te ontdekken wat de behoefte voor bescherming inhield en hoe beschermende begeleiding effectief kon werken. Onderwerpen die werden besproken omvatten zowel politieke als economische, sociale en culturele rechten: geweld na de verkiezingen in 2013, buitenrechtelijke executies, landrechten, inheemse rechten (minority rights), LGBTI en de gevolgen van multinationale bedrijven. Voor meer informatie over het onderzoek, hieronder een link:

Engels – samenvattingvolledige rapport
Kiswahili – samenvatting

2013-2014

Sinds de opening van een PBI kantoor in Nairobi heeft een team van internationale vrijwilligers een uitvoerig onderzoek gedaan naar de mensenrechtensituatie in het land. Naast dit onderzoek zijn ook de legale en administratieve structuren van het project ontwikkeld. Dit alles is tot stand gekomen doordat het team met meerdere partijen heeft gesproken, van internationaal niveau zoals de vertegenwoordigers van ambassades tot nationale Keniaanse autoriteiten en lokale mensenrechtenverdedigers. Sinds 2014 is het Keniaproject actief bezig met nationale en internationale advocacy werk en is de beschermende begeleiding van mensenrechtenverdedigers van start gegaan.

2015-2016

Sinds 2015 werkt het Keniaproject voornamelijk aan de begeleidende bescherming en de versterking van mensenrechtenverdedigers in Mathare, een sloppenwijk van Nairobi. Het doel van deze begeleiding is het samenbrengen van de lokale (grassroots) organisaties en actoren van de internationale gemeenschap en maatschappelijk middenveld om vervolgens het netwerk van mensenrechtenverdedigers uit Mathare te vergroten, hetgeen space for peace mogelijk maakt.

Nederland 2017 

Stephen Kinuthia Mwangi is een mensenrechtenverdediger van de organisatie Mathare Social Justice Centre (MSJC), een organisatie waar PBI Kenia veel mee samenwerkt.

In de zomer van 2017 was Stephen op bezoek in Nederland en Brussel voor een speaker tour om te spreken met organisaties en instanties over zijn werk en de mensenrechtensituatie in Mathare, Nairobi. Bekijk hier onze reportage over Stephen: