Strong Women

Strong Women

Via het Nationale Actie Plan 1325 zijn veel Nederlandse organisaties betrokken bij het ondersteunen van vrouwen als “change agents” in conflictsituaties. Een gevolg hiervan is dat de betreffende vrouwen meer in de schijnwerpers komen te staan, waardoor hun veiligheidsrisico’s toenemen. Veel Nederlandse organisaties lopen in hun veldwerk tegen deze problematiek aan. Daarvoor voerde PBI van 2013-2016 de projecten Veilig in Actie en Strong Women uit – met dank aan financiering van Oxfam Novib en Cordaid. Binnen deze projecten informeerde PBI over de genderspecifieke risico’s en behoefte aan bescherming van vrouwelijke mensenrechtenverdedigers.

Als afsluiting van Strong Women is op donderdag 3 maart 2016 een symposium georganiseerd door PBI en Vrouwen voor Vrede: “Strong Women: Enabling Action through Protection”. Tijdens het symposium zijn de resultaten gepresenteerd van het Joint Initiative-onderzoek voor Nederlandse en internationale organisaties en overheidsinstanties die werken in het MENA-gebied met vrouwelijke mensenrechtenverdedigers. Ook zijn we tijdens het symposium de diepte ingedoken met drie casus sessies over Egypte, Soedan en Jemen. Zie voor meer details het uitgebreide verslag en de samenvatting ervan.