Peace Brigades International

SIB-congres: A Struggle for Peace 2018

Graag doen we als Peace Brigades International (PBI) Nederland weer mee met een inhoudelijk programma en bij de informatiemarkt (zoals andere jaren). De details volgen nog.

Vooraankondiging:

“Op 7 april 2018 organiseert de Utrechtse studentenvereniging voor Internationale Betrekkingen (SIB-Utrecht) de vierde editie van het congres ‘A Struggle for Peace’. De ondertitel van het congres betreft ‘Grenzen: grenzen van Kennis, Identiteit en Macht.’

Het congres ‘A Struggle for Peace’ 2018 heeft ten doel inzicht te geven in de wereldwijde strijd voor vrede. Met het aanwenden van grenzen als analytisch hulpmiddel om verandering op het gebied van kennis, identiteit en macht in kaart te brengen willen we tot een beter inzicht komen in de voorwaarden voor vrede.

Met ons congres hebben we de ambitie om mensen, met name studenten en jongvolwassenen, in contact te brengen met verschillende perspectieven op vrede en conflict, om zo een genuanceerd, open en veelzijdig beeld te schetsen. Op die manier hopen we bij de bezoekers een breder bewustzijn te creëren wat betreft de strijd voor vrede.

Wat: Congres: ‘A Struggle for Peace’
Wie: SIB-Utrecht Wanneer: 7 april 2018
Waar: Rond het Domplein in Utrecht “

DatumZaterdag 7 april 2018
LocatieRond het Domplein in Utrecht