Peace Brigades International

Honduras: exponentiële toename van geweld in nasleep verkiezingen

Sinds de presidentsverkiezingen in Honduras op 26 november 2017 vinden er door het hele land protesten plaats, waarbij wordt opgeroepen tot een transparant verkiezingsproces en betrouwbare verkiezingsresultaten. Als reactie op deze protesten riep de Hondurese overheid op 1 december 2017 een uitzonderingstoestand uit. Sindsdien hebben maatschappelijke organisaties 30 doden, 232 gewonden en 1085 arrestaties geregistreerd.

PBI Honduras heeft sinds 19 november 2017 35 incidenten geregistreerd waarbij mensenrechtenverdedigers en journalisten het slachtoffer waren. In de meeste gevallen waren deze aanvallen gerelateerd aan het excessieve gebruik van geweld door staatsveiligheidstroepen tijdens protesten. Daarnaast is er ook sprake van lastercampagnes en bestormingen van privéwoningen en kantoren.

PBI Honduras vraagt aandacht van de internationale gemeenschap voor de zorgwekkende militarisering als het gaat om openbare orde en veiligheid van de burgers. Daarbij gaat het in het bijzonder om de handelingen uitgevoerd door agenten van de openbare macht in de nasleep van de verkiezingen. Deze handelingen gaan in tegen de internationale principes van proportionaliteit, uiterste noodzaak en legaliteit, zoals opgesteld door de VN en het Inter-Amerikaans Hof. Ten slotte uit PBI Honduras haar zorgen over de situatie van mensenrechtenverdedigers in Honduras, een groep die in het bijzonder blootgesteld is aan risico’s en dreigingen in deze huidige context.

Lees de volledige activatie (in het Engels) hier.