PBI reageert bij de Verenigde Naties in Geneve op het rapport van de UN High Commissioner voor Colombia, Guatemala & Honduras

Op 8 maart reageerde Peace Brigades International bij de Verenigde Naties in Geneve op de situatie in Guatemala, Honduras en Colombia. PBI drukte haar zorg uit over de aanhoudende aanvallen op mensenrechtenverdedigers in deze drie landen.

De situatie voor mensenrechtenverdedigers in Colombia is en blijft zorgwekkend. Het blijft van belang dat er focus en steun is aan maatschappelijke organisaties en initiatieven die zich inzetten voor vrede en het verdedigen van mensenrechten in Colombia.

De internationale gemeenschap heefteen essentiële rol, met name in: 

  • De aanwezigheid van the Office of the High Commissioner for Human Rights voor een duurzame implementatie van het vredesakkoord uit 2016.   
  • Steun voor verschillende peacebuilding initiatieven. 
  • Het toezien op en zorgen voor politieke begeleiding en internationale samenwerking aan de Colombiaanse staat en het maatschappelijk middenveld om het vredesakkoord uit te voeren. 
  • Het aandringen bij het bureau van de Procureur-Generaal van de VN om de moorden en aanvallen op mensenrechtenverdedigers en de criminele structuren daarachter op te helderen zodat deze ontmanteld kunnen worden en er een verantwoordingsproces kan plaatsvinden. 
  • Het belang van het benadrukken van officiële bezoeken van de speciale rapporteurs aan Colombia. 

PBI spreekt haar bezorgdheid uit over de verslechtering van de ruimte voor de verdediging van land, grondgebied en het milieu in Honduras. Ondanks de nieuwe politieke context is het aantal aanvallen op mensenrechtenverdedigers geëscaleerd. 

In Honduras is de stijging van het aantal aanvallen op mensen die het land, grondgebied en het milieu verdedigen zorgelijk. Het is dringend noodzakelijk collectieve beschermingsmaatregelen te garanderen voor de gemeenschap van Guapinol en de sector San Pedro die door hun verdediging van de rivier en de bossen worden bedreigd.  

Op 7 januari 2023 vond de moord plaats op verdedigers van de Guapinol-rivier, Aly Dominguez en Jairo Bonilla. PBI dringt erop aan dat het onderzoek naar de recente moorden op leden van de gemeenschap met spoed wordt overgedragen aan het openbaar ministerie voor misdaden tegen het leven, en aan het technisch bureau voor een strafrechtelijk onderzoek van Tegucigalpa, in overeenstemming met de plicht tot bescherming binnen de beginselen van het bedrijfsleven en de mensenrechten. In dit verband is het absoluut noodzakelijk om een herziening te vragen van de consessies voor mijnbouw en waterwinning aan de investeringsmaatschappij los Pinares.  

Voor de video waarin PBI bij de VN spreekt klik hier.