Colombia

20-jarig bestaan VN-verklaring over mensenrechtenverdedigers

Mensenrechtenverdedigers van over de hele wereld komen bij elkaar om het 20-jarig bestaan van de VN-verklaring over mensenrechtenverdedigers te vieren en te evalueren.    

Ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van de VN-verklaring over mensenrechtenverdedigers zal Peace Brigades International (PBI) in heel Europa verschillende activiteiten organiseren. Hieronder evenementen in Brussel waar mensenrechtenverdedigers bij elkaar kunnen komen, om te praten over zowel hun prestaties als de uitdagingen waar zij in hun respectieve landen en expertise gebieden mee worden geconfronteerd.

Vanuit PBI’s veldprojecten in Mexico, Guatemala, Honduras, Colombia, Kenia, Nepal en Indonesië zullen 14 mensenrechtenverdedigers waarmee wij samenwerken in het veld naar Brussel reizen om verschillende actoren te ontmoeten en uit te leggen welke problemen ze tegenkomen in hun werk en de hiaten in de VN-verklaring vast te stellen.

De 14 mensenrechtenverdedigers zijn van 20 tot 26 september in Brussel om deel te nemen aan de verschillende activiteiten die PBI voor hen gepland heeft, zoals een World Café-bijeenkomst in het Quaker House, lobbybijeenkomsten in het Europees Parlement en met vertegenwoordigers van de EDEO. Bovendien vindt op 1 oktober een rondetafelbijeenkomst plaats bij de Permanente Vertegenwoordiging van Oostenrijk. Zodra deze gebeurtenissen hebben plaatsgevonden, zal PBI de conclusies van deze evenementen in een volgend persbericht bekendmaken.

Ondanks de duidelijke richtlijnen die zijn uiteengezet in de VN-verklaring, inclusief de erkenning van de belangrijke rol die mensenrechtenverdedigers spelen bij de promotie, bescherming en eerbiediging van de mensenrechten, blijven deze dappere mensen, organisaties en gemeenschappen hun werk uitvoeren in situaties met een hoog risico (gezien de politieke en economische belangen die ze dagelijks tegenkomen).

In overeenstemming met het doel van de VN-verklaring over mensenrechtenverdedigers, de erkenning van hun belangrijke rol in de samenleving, steunt PBI ook de nominatie van de wereldwijde gemeenschap van mensenrechtenverdedigers voor de Nobelprijs voor de Vrede van 2018.

De focus van het werk van PBI in de afgelopen 35 jaar lag op de bescherming van mensenrechtenverdedigers en hun werkruimte, om ervoor te zorgen dat ze ondanks het risico hun belangrijke werk kunnen voortzetten. PBI biedt beschermende begeleiding voor individuen, organisaties en gemeenschappen in de verschillende landen waar we werken om de politieke kosten bij het aanvallen van mensenrechtenverdedigers te verhogen en het belang van hun legitieme werk te communiceren.

Tags |