Declaration +25

Introductie Declaration +25

Vijfentwintig jaar geleden namen de Verenigde Naties de Verklaring over Mensenrechtenverdedigers aan, een verklaring die essentieel is geweest voor de bescherming mensenrechtenverdedigers. Echter, wetten en contexten zijn geëvolueerd en om die reden is de Declaration+25 geïntroduceerd ter aanvulling op de eerdere Verklaring. Samen vormen ze een uitgebreide set standaarden om het recht om rechten te verdedigen te beschermen.

De Declaration +25 is een baanbrekend document dat de rechten en verantwoordelijkheden van staten, mensenrechtenverdedigers en alle actoren in de samenleving uiteenzet om te zorgen voor een veilige omgeving waarin mensenrechtenverdedigers worden erkend, gewaardeerd en aangemoedigd om zich in te zetten voor de bevordering en bescherming van mensenrechten.

Ondanks de invloed van de VN-Verklaring hebben landen deze verklaring niet volledig of effectief geïmplementeerd. In jaren na de VN-verklaring is de wetgeving veranderd en zijn er nieuwe uitdagingen ontstaan, waardoor bedreigingen en obstakels voor mensenrechtenverdedigers en de uitoefening van het recht om mensenrechten te verdedigen een nieuwe vorm hebben gekregen.

Als onderdeel van de activiteiten ter gelegenheid van de 25e verjaardag van de VN-Verklaring over mensenrechtenverdedigers heeft Peace Brigades International samen met 17 andere mensenrechtenorganisaties vorig jaar het Declaration+25 Project uitgevoerd. Gedurende een jaar hebben we meer dan 700 mensenrechtenverdedigers uit verschillende regio’s geraadpleegd, die zich bezighouden met verschillende kwesties en met verschillende identiteiten, en hebben we samengewerkt met advocaten en mensenrechtendeskundigen. We bespraken de uitdagingen en risico’s waar mensenrechtenverdedigers op dit moment mee te maken hebben en identificeerden de gebieden van de VN-Verklaring die verder uitgewerkt zouden kunnen worden om hun bescherming te garanderen.

Het resultaat van al deze discussies is wat we de Declaration+25 noemen, en werd op 19 juni 2024 gelanceerd. Steun deze verklaring om de bescherming van mensenrechtenverdedigers en hun gemeenschappen te versterken en klik hier om de volledige Declaration+25 te lezen.