Aandacht voor de bescherming en het welzijn van mensenrechtenverdedigers

PBI organiseerde in samenwerking met IM-Defensoras (het lokale netwerk voor vrouwelijke mensenrechtenverdedigers in Midden-Amerika) twee workshops in Europa. Deze hadden met name als doel om meer inzicht te creëren wat betreft de bescherming en het welzijn van mensenrechtenverdedigers (MRVs). Tijdens de eerste bijeenkomst werd er uitgebreid gediscussieerd over hoe deze groep betere bescherming en zorg kan krijgen. Het tweede event bracht deze discussie in verbinding met het groeiende aantal initiatieven die tijdelijke opvang bieden aan MRVs. De deelname van MRVs en organisaties die actief aan deze thema’s werken heeft voor interessante discussies gezorgd, die tot nieuwe inzichten hebben geleid over de bescherming en de steun voor deze doelgroep.

Zie hier het rapport met de belangrijkste conclusies van beide evenementen (in het Engels en Spaans).