Colombiaanse mensenrechtenverdediger Annye Páez sprak in Nederland over de ervaringen rondom de implementatie van het vredesakkoord

Op 15 november 2021 hebben we vanuit PBI Nederland bijgedragen aan de lobby en belangenbehartiging van Annye Paez Martínez, advocaat van de Vereniging van Kleinschalige Landbouwers van de Cimitarra (ACVC) die door PBI Colombia wordt begeleid. Tijdens een belangrijke bijeenkomst met het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft Annye haar zorgen geuit over de implementatie van het vredesakkoord en de mensenrechtensituatie omtrent de kleinschalige boeren in de Magdalena Medio regio.

De Vereniging van Kleinschalige Landbouwers van de Cimitarra (ACVC) De ACVC is een organisatie die werkzaam is in 120 dorpen in de Magdalena Medio regio. Al meer dan twintig jaar streeft de ACVC naar een menswaardig bestaan voor boerenfamilies die zijn getroffen door het interne conflict in Colombia. Een van de belangrijkste initiatieven waar zij zich mee bezig houden is het helpen van kleine boeren bij het vervangen van cocabladerenplantages door milieuvriendelijke landbouwprojecten.

Het ontstaan van de ACVC
In de jaren tachtig en negentig werden veel kleine boerenfamilies door het geweld in de Magdalena Medio gedwongen naar de stad te vluchten. Illegale gewapende groepen, zoals de FARC en ELN guerrilla’s en paramilitaire groepen, hadden een sterke invloed in het gebied terwijl de staatsinstanties er niet in slaagden hun gezag te vestigen. Als gevolg daarvan waren de wegen onbegaanbaar, was er geen overheidssteun voor de landbouwproductie en waren onderwijs- en gezondheidsdiensten schaars. Als gevolg van deze precaire situatie organiseerden de boeren zich om hun rechten te verdedigen.

De oprichting van de Reservaat zone voor Boeren van de Riviervallei van de Cimitarra (ZRC)
Na er door het vele geweld door paramilitaire invallen in het zuiden van Bolívar en de riviervallei van de Cimitarra, dertienduizend kleine boeren naar Barrancabermeja moesten vluchten, slaagden het ACVC en andere groepen van kleine boeren met hun belangenbehartiging erin de regering de noodzaak in te laten zien om verschillende toezeggingen te doen.

Een van deze toezeggingen was de oprichting van de Reservaat zone voor Boeren van de Riviervallei van de Cimitarra (ZRC in het Spaans). In dit gebied leven meer dan twintigduizend boeren. Met deze zone hebben zij het doel om voedselsoevereiniteit te garanderen, een stabiele nederzetting te hebben om nieuwe ontheemding te voorkomen, eisen het respect voor mensenrechten en onderhouden een grootschalig milieubehoudsproject. Vandaag de dag is de ZRC van de Cimitarra Riviervallei een belangrijk referentiepunt geworden voor de zes reservaatzones voor boeren die in Colombia actief zijn en die wettelijk erkend zijn door de regering.

Komst van Annye Paez Martínez naar Nederland
In november kwam de advocaat van de ACVC, Annye Paez Martínez , naar Europa om aandacht te vragen voor de huidige situatie met betrekking tot de implementatie van het vredesakkoord en bezocht tijdens haar reis ook Nederland. Tijdens de vergadering met het Ministerie van Buitenlandse Zaken legde zij de nadruk op de rol van de internationale gemeenschap, om erop toe te zien dat het akkoord wordt geïmplementeerd en op de nefaste rol van de huidige Colombiaanse regering.

Implementatie van het vredesverdrag
Een van de eerste punten in het akkoord gaat over een grondige hervorming van het platteland. De grond voor de landbouw was destijds vooral in het bezit van grootgrondbezitters. Annye Paez vertelde tijdens de meeting dat ook vijf jaar na het ondertekenen van het vredesverdrag dit een probleem blijft waarbij de overheid niet de wil toont om het vredesakkoord op het Colombiaanse platteland uit te voeren. In de Magdalena Media Regio, bijvoorbeeld, zijn er 6.443 percelen met een totale oppervlakte van 1.190.332 hectare overgedragen aan het landfonds. De herverdeling ervan heeft echter geen enkel resultaat opgeleverd. Er is nog geen landbouwrechtbank opgericht om conflicten op te lossen.

Andere problemen die zij benoemde zijn dat er tot op heden nog geen wet is op mobilisatie en sociaal protest en er is geen vooruitgang geboekt met de politieke hervorming waarbij ook deelname vanuit het maatschappelijk middenveld organisaties en bewegingen zou moeten worden bevorderd. Ook is er geen naleving van van veiligheidsgaranties voor sociale leiders en mensenrechtenverdedigers. Dit is erg belangrijk, vooral met de groei van gewapende groepen zoals ELN, FARC-dissidenten, AUG, Clan del Golfo en de Caparros. Ook is er in de regio de rekrutering van minderjarigen, toename van de teelt van illegale gewassen, illegale houtkap (vooral door de ELN) en mijnbouw en zijn er veel aanvallen op leiders die het vredesakkoord verdedigen en moorden en bedreigingen aan het adres van de ondertekenaars van het vredesakkoord.

Uitdagingen om de risicofactoren en bedreigingen te overwinnen
Annye Paez onderstreepte met haar bezoek aan Nederland, het belang om het vredesakkoord te blijven verdedigen en de uitvoering ervan te eisen. Zij vroeg hierbij om internationale steun voor gemeenschapsinitiatieven die de verdediging en uitvoering van het vredesakkoord nastreven.

.

.

Deze activiteiten van PBI werden mede mogelijk gemaakt door de bijdrage van:

Tags |