Peace Brigades International

Breed Mensenrechten Overleg reageert op nieuwe mensenrechtennota

Op maandag 25 september gaan Tweede Kamerleden in debat met Ministers van Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel & Ontwikkelingssamenwerking, over de nieuwe mensenrechtennota. Het Breed Mensenrechten Overleg (waar PBI Nederland onderdeel van is) is blij dat in de nota de samenhang van democratie, rechtsorde en mensenrechten centraal staat.

Zoals de beleidsnota stelt, “staan mensenrechten wereldwijd onder druk, er is in toenemende mate sprake van democratische achteruitgang en de internationale rechtsorde wordt bedreigd door machtspolitiek en geweld”. Dat tast ook de vrede en veiligheid van Nederland aan. Nieuw en aangescherpt beleid is noodzakelijk, met daarin concrete acties. Dit vergt wat het BMO betreft nog concrete uitwerking. BMO-leden doen daartoe graag een aantal suggesties. Wij zijn overtuigd dat voor een effectief internationaal mensenrechtenbeleid proactiviteit, een inzet op beleidscoherentie en helderheid over principiële rode lijnen onmisbaar zijn.

In dit statement lichten we onze standpunten verder toe.