Peace Brigades International

Dringende resolutie Europees Parlement over de situatie van mensenrechtenverdedigers in Guatemala

Op 16 februari 2017 keurde het Europees Parlement in Straatsburg een dringende resolutie goed met betrekking tot de situatie van mensenrechtenverdedigers in Guatemala. Met deze resolutie uiten de Europarlementariërs hun bezorgdheid en erkennen ze het werk van de mensenrechtenverdedigers in Guatemala. Ze manen de Guatemalteekse overheid aan om maatregelen te treffen die de mensenrechtenverdedigers moet beschermen tegen het geweld en de gevaren waaraan zij regelmatig blootgesteld worden.

Eén van de aanleidingen voor de resolutie van het Europees Parlement was een rapport van UDEFEGUA. Tussen januari en november 2016 registreerde deze mensenrechtenorganisatie 14 moorden en 7 pogingen tot moord op mensenrechtenverdedigers in Guatemala. Daarnaast registreerde de organisatie ook 223 agressies tegen mensenrechtenverdedigers. Er wordt gevreesd voor een escalatie van deze aanvallen en criminalisering tegen personen die opkomen voor de mensenrechten.

Voor de volledige resolutie klik hier.