Een ontmoeting met de wethouder van Utrecht en een dag in Brussel

Op vrijdag 28 juni, onze huidige Shelter City gast Inga Sikorskaia ontmoette de wethouder van Utrecht, Maarten van Ooijen, voor een kort gesprek. Tijdens dit gesprek kwam Inga’s situatie in haar thuisland ter sprake en benoemde zij hoe ze het Shelter City programma in Utrecht heeft ervaren. Inga vertelde de wethouder hoe blij en dankbaar zij was over deze ervaring en dat ze zich gesterkt voelt om terug te keren naar huis en weer aan de slag te gaan. Maarten van Ooijen, ook vice-voorzitter van de Eurocities Social Forum, verzekerde Inga dat hij gaat kijken wat hij voor haar kan doen op Europees niveau. Zoals het verspreiden van haar verhaal en de mensenrechtensituatie in Kirgizië benoemen en van de regio. Bovendien bood hij aan om als contactpersoon te fungeren in het geval Inga steun nodig heeft als ze eenmaal terug is in haar thuisland.

De ontmoeting werd afgesloten door Inga met de woorden: “De wethouder van Utrecht is een aardige man en ik ben blij dat hij het Shelter City programma steunt, wat het voor mij mogelijk heeft gemaakt om nieuwe kracht te vinden.”

Op 27 juni bracht Inga een bezoek aan Brussel om haar netwerk binnen Europa te vergroten. Er waren in totaal drie afspraken ingepland: één met de International Federation of Journalists, een tweede met de International Partnership for Human Rights en tot slot een afspraak met Open Dialogue Foundation. Alle drie de afspraken verliepen goed en Inga hield er veelbelovende contacten aan over voor toekomstige projecten. Zo zou zij, bijvoorbeeld, vertegenwoordigers van het International Partnership Human Rights ontmoeten wanneer ze terug is in Kirgizië om zo mogelijke projecten te bespreken.

Na het afronden van de afspraken hadden Inga en Annabelle, de stagiaire vanuit PBI die haar vergezelde, nog wat tijd over om Brussel te verkennen. Inga liet Annabelle wat plekken zien die zij kende vanuit voorgaande bezoeken aan de stad, aangezien Inga nog niet eerder in Brussel was geweest. Het was een dag met veel enerverende afspraken, waar Inga veel energie heeft opgedaan met zicht op mooie samenwerkingen in de toekomst.