Peace Brigades International

Space for Peace

Gezocht: Freelance Fondsenwerver

Peace Brigades International (PBI) Nederland is op zoek naar een fondsenwerver die in 2022 op freelance basis aan de slag gaat! Solliciteren kan tot 15 januari 2022.

Peace Brigades International is een door de Verenigde Naties erkende non-gouvernementele mensenrechtenorganisatie (NGO). Al 40 jaar zendt PBI vanuit de hele wereld vrijwilligers naar conflictgebieden om mensenrechtenverdedigers te beschermen. PBI werkt aan geweldloze conflictoplossing door vrijwilligers te werven, op te leiden en in te zetten als beschermers van mensenrechtenverdedigers die zo op een veilige manier aan een betere toekomst kunnen werken. Momenteel biedt PBI bescherming in de projectlanden Mexico, Guatemala, Honduras, Colombia, Kenia, Nepal, Indonesië en sinds kort ook in Nicaragua (vanuit Costa Rica).

PBI Nederland is een van de veertien landengroepen die de projectlanden ondersteunen door mensenrechtenverdedigers bij te staan. We bestaan uit en team van enkele betaalde medewerkers, stagiaire(s), vrijwilligers en een onbezoldigd bestuur. We ondersteunen het werk in de projectlanden door middel van:

 • Voorlichting en publiciteit over vrede, mensenrechten en het nut van PBI’s ongewapende beschermingswerk voor bedreigde mensenrechtenverdedigers
 • Organisatie van activiteiten met (en begeleiding van) mensenrechtenverdedigers tijdens speaker tours en tijdelijk verblijf in Nederland
 • Werving, training en begeleiding van (veld)vrijwilligers
 • Creëren en onderhouden van het steunnetwerk van politici, NGOs en ander betrokkenen
 • Lobby en advocacy door middel van onderhoud, versteviging en uitbreiding van het netwerk
 • Fondsenwerving

PBI NL wil vanaf 2022 strategisch en diversifierend gaan fondsenwerven om het budget toereikender te maken en is daarom op zoek naar een fondsenwerver. We zoeken iemand die:

 • een aantoonbaar trackrecord heeft met fondsenwerving voor kleine maatschappelijke organisaties
 • in staat is om een ambitieuze maar ook realistische strategie te ontwikkelen in samenwerking met het bureau en het bestuur
 • goed inzicht heeft in bestaande fondsen en bij voorkeur bijbehorend netwerk heeft
 • kennis heeft van mensenrechten, veiligheid van mensenrechtenverdedigers en/of de krimpende ruimte voor het maatschappelijke middenveld
 • proactief, communicatief en zelfstandig kan werk
 • goede beheersing van zowel de Nederlandse als Engelse taal heeft in woord en geschrift

Plek in de organisatie en budget:
De fondsenwerver zal nauw samenwerken met de coordinator van het bureau. Twee leden van het bestuur zijn verantwoordelijk voor de voortgangsbewaking van de werkzaamheden van de fondsenwerver. Het totaal budget voor de opdracht bedraag 10.000 euro, op basis van gemiddeld 1/2 dag per week tot het einde van 2022. Dit kan ook variëren in overleg en al naar geland de voorziende werkzaamheden en pieken daarin.

Beoogde resultaten:
Wij beogen dat de fondsenwerver de volgende resultaten kan opleveren:
– een 2 a 3 jaren strategie dat PBI NL in staat stelt duurzaam fondsen te werven (inclusief een donor mapping an analyse).
– het opzetten en bijhouden van een donoren pipeline die op korte en middellange termijn gecultiveerd kan worden
– de ontwikkeling van een handleiding en bijhorende instrumenten om donoren wel/niet te benaderen en het opstellen van voorstellen
– een streefbedrag van 30.000 euro heeft opgehaald

Methode:
De fondsenwerver is vrij een plan van aanpak voor te stellen. Wij vinden het belangrijk dat de kandidaat kennismaakt met de voorzitter, coordinator en degenen die verantwoordelijk zijn voor het project. Op basis van het plan van aanpak wordt beslist over de inzet. Uiterlijk in februari 2022 wordt met het project begonnen.

Procedure:
Geïnteresseerde kandidaten worden verzocht uiterlijk 15 januari 2022 een projectvoorstel te sturen naar Emma Jansen, voorzitter PBI Nederland. Dit kan per mail naar emma@peacebrigades.nl. Het voorstel bestaat uit een Curriculum Vitae, een plan van aanpak en een budgetvoorstel.

Voor vragen kun je terecht bij bureau coördinator Inez de Boer, info@peacebrigades.nl

Tags |